Mateřská škola DUHA

Provázíme děti, na počátku
jejich cesty za poznáním ....

Dodatek č. 1 - Školné 2020Datum konání:
1.4.2020

Na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění dle § 6 odst. 5 s účinností
od 1. dubna 2020
po dobu vyhlášeného nouzového stavu v ČR (pandemie koronaviru) a s tím související omezení provozu mateřské školy se snižuje částka úplaty za předškolní vzdělávání
na 250,- Kč měsíčně.