Mateřská škola DUHA

Provázíme děti, na počátku
jejich cesty za poznáním ....

Informace pro rodiče předškolákůDatum konání:
24.3.2020

Informace ke změně organizace zápisů do 1. ročníků základních škol v Třebíči

Z důvodu mimořádných opatření vlády ČR se mění organizace zápisů do 1. ročníků základních škol v Třebíči, který se měl uskutečnit ve dnech 3. – 4. dubna 2020.

Abychom eliminovali osobní přítomnost dětí a jejich zákonných zástupců ve škole, uskuteční se zápis do první třídy bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

V letošním roce zavedlo město Třebíč novinku v podobě elektronických přihlášek k zápisu dětí do ZŠ. Do 31. března 2020 je možné prostřednictvím online přihlášky registrovat dítě k zápisu do první třídy vybrané základní školy. Online přihlášky jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých základních škol a na webové stránce města Třebíče.

Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku ZŠ, která se na základě vyplnění online přihlášky vygeneruje, je třeba podepsat a spolu s kopií rodného listu dítěte doručit nejpozději do pátku 17.04.2020 jedním z následujících způsobů do vybrané základní školy:

  • poštou
  • nebo datovou schránkou či e-mailem s elektronickým podpisem (nelze akceptovat pouze prostý e-mail)
  • nebo v zalepené obálce vhodit do poštovní schránky vybrané základní školy

Náležitosti žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy jsou:

  • jméno a příjmení dítěte
  • datum narození dítěte
  • adresa trvalého pobytu dítěte
  • jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte
  • adresa trvalého pobytu zákonného zástupce dítěte
  • podpis zákonného zástupce, který žádost podává
  • doporučené doplňující údaje - kontakt na zákonného zástupce (telefonní číslo, e-mail, datová schránka)

V případě, že nebudou mít zákonní zástupci možnost si vygenerovanou žádost o zápis dítěte do 1. třídy vytisknout, mohou se obrátit telefonicky nebo e-mailem na ředitele vybrané základní školy, případně na pracovnice odboru školství a kultury MěÚ Třebíč.

Důvodem tohoto opatření je zamezení vyšší koncentrace a shromažďování osob v prostorách škol v průběhu zápisu.

Informace o změně organizace zápisu budou vhodným způsobem zveřejněny také na jednotlivých základních školách.