Mateřská škola DUHA

Provázíme děti, na počátku
jejich cesty za poznáním ....

Péče o děti zaměstnanců vybraných profesíDatum konání:
4.3.2021

PÉČE O DĚTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH PROFESÍ

S platností od 3. 3. 2021 byla Mateřská škola DUHA Třebíč po dohodě se zřizovatelem
určena hejtmanem kraje Vysočina k vykonávání péče o předškolní děti
ve věku od 2 do 6 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí,
a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi určené školy nebo školského zařízení.

Vybrané profese.docx

Provoz bude na pracovišti Dukovanská 973/6 v zelené třídě.
Vstup je přímo z ulice Dukovanská na sídlišti Hájek.

 Rozsah péče: od 6.00 – 17.00

 Součástí péče je zajištění stravy a pitného režimu.

Tato služba je poskytována bezplatně.

Pro přihlašování slouží přihláška, kterou je třeba vyplnit, potvrdit zaměstnavatelem a zaslat
na email školky: skolka.duha@volny.cz – je možné poslat scan, případně fotografii přihlášky.

Přihláška.docx

Po obdržení přihlášky, škola kontaktuje zákonné zástupce a dohodne s nimi podrobnosti nástupu.

V případě nejasností kontaktujte ředitelku školy, na výše uvedeném emailu, popřípadě
na telefonu 568 826 301; 739 310 164