Mateřská škola DUHA

Provázíme děti
na cestě poznání ....

Přihlášení dítěte k prázdninové docházceDatum konání:
12.6.2019

  Prázdninový provoz na MŠ Obránců míru, na MŠ U Obůrky a na MŠ DUHA Třebíč


Přihlášení dítěte k prázdninové docházce

 

Dne 12. 6. 2019 v době od 10,00 do 15,30 hod. – zákonný zástupce přinese na ředitelství MŠ vyplněnou „Žádost
o umístění dítěte v náhradní MŠ“ a kopii evidenčního listu z kmenové školky. Současně si vyzvedne v ředitelně MŠ „Rozhodnutí o přijetí dítěte k prázdninové docházce“
 

 

Při převzetí rozhodnutí uhradí zákonný zástupce zálohově předem poměrnou část prázdninové úplaty
za vzdělávání dané MŠ.
Uhrazená částka úplaty se nevrací, i když dítě nevyčerpá dohodnutou docházku.

Zálohově předem bude uhrazena částka na stravné (MŠ DUHA – 700,- Kč). Vyúčtování stravného bude dle odebrané stravy, částka za neodebranou stravu se bude vracet na Vámi uvedený účet (na žádosti). 

 

Poměrná část školného: MŠ Obránců míru        -  110,- Kč                                            

MŠ U Obůrky               - 200,- Kč

MŠ DUHA - červenec - 120,- Kč

                         - srpen - 360,- Kč

 

                  V Třebíči 4. 6. 2019                                                                                                                                                           Vyvěšeno dne: 4. 6. 2019                                                                              Ředitelství MŠ DUHA Třebíč