Mateřská škola DUHA

Provázíme děti, na počátku
jejich cesty za poznáním ....

Přihlášení k prázdninovému provozuDatum konání:
20.5.2020
Datum ukončení:
8.6.2020

Přihlášení dítěte k prázdninové docházce do náhradní MŠ

Zákonní zástupci mají možnost stažení Žádosti o umístění dítěte v náhradní MŠ
na webových stránkách příslušné školy, nebo na požádání si tiskopis vyzvednou v kmenové škole.

Zákonný zástupce vyplněnou žádost zašle elektronicky,
nebo doručí do schránky příslušné školy do 3. 6. 2020.

Evidenční listy přihlášených dětí si školy předají mezi sebou.

Na žádosti o umístění dítěte v náhradní MŠ u v e ď t e   číslo účtu. 

Dne 8. 6. 2020 od 8,00 hodin do 15,30 hodin bude
v náhradní škole probíhat
vydávání „Rozhodnutí o přijetí dítěte k prázdninové docházce“.

 • Při převzetí rozhodnutí uhradí zákonný zástupce zálohově předem
  poměrnou část prázdninové úplaty za vzdělávání dané školy /
  viz směrnice/.
  Uhrazená částka úplaty se nevrací, i když dítě nevyčerpá dohodnutou docházku.
 • Uhradí zálohově předem částku i za stravné na dobu, po kterou je dítě přihlášeno k prázdninové docházce.
  Vyúčtování stravného je dle odebrané stravy, částka za neodebranou stravu
  se bude vracet na vámi uvedený účet.

Žádost o přijetí k prázdninovému provozu na MŠ DUHA pro děti z MŠ Obránců míru a děti z MŠ U Obůrky:

žádost o umístění dítěte v náhradní MŠ.docx