Mateřská škola DUHA

Provázíme děti, na počátku
jejich cesty za poznáním ....

Provoz školy od pondělí 12.4.2021Datum konání:
12.4.2021

Od pondělí 12. 4. 2021 umožňuje mimořádné opatření MZd
osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole:

  • Dětem, pro které je povinné předškolní vzdělávání
  • Dětem mateřské školy a třídy zřízené podle 16, odst. 9 školského zákona
  • Dětem ve věku 2–5 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí,
    musí při nástupu doložit potvrzení zaměstnavatele

vybrané profese – Vybrané profese.docx

potvrzení zaměstnavatele – možno použít tento vzor 

POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE PRO ZÁKONÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE.docx

Prosíme, sdělte obratem třídním učitelkám, zda Vaše dítě nastoupí do MŠ
– musíme vytvořit neměnné skupiny po 15 dětech.

Bezpečné prezenční vzdělávání je podmíněno pravidelným testováním jak dětí,
tak zaměstnanců školy.

Testovat se bude 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek, bezprostředně po příchodu do školy.
Testování na školách je jen pro bezpříznakové děti.
Pokud se dítě necítí dobře či má příznaky onemocnění COVID-19,
musí zůstat doma a vy musíte kontaktovat lékaře Vašeho dítěte.

Testovat se bude tzv. samoodběrem, pomocí neinvazivních testů – o způsobu testování se více dozvíte ve videu https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=16s

Testování bude probíhat s dopomocí zákonných zástupců či jiných osob,
které musí mít pověření zákonného zástupce (musíte škole doložit)
a musí s asistencí souhlasit.
A zároveň za asistence určeného pracovníka školy.
Počítejte tak prosím, s časovou rezervou cca 20 min.

Důsledkem neúčasti na testování je nemožnost účastnit se na prezenčním vzdělávání.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek PCR testu
nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší 48 hodin)
a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.
Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly
a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem.
Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou,
zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Testování neznamená 100 % ochranu, i nadále je nutné dodržovat režimová opatření.

Do školy nemohou vstoupit zaměstnanci, zákonní zástupci ani děti s příznaky infekčního onemocnění
– zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem).

Každá osoba při vstupu do budovy školy je povinna zakrýt dýchací cesty takovým ochranným prostředkem,
který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Před testováním je třeba použít dezinfekci.

Děti si ruce vydezinfikují po vstupu do umývárny.

Prosíme, ponechte v poličce dítěte v šatně 1 roušku v igelitovém sáčku.

Zaktualizujte si v dané třídě své telefonické kontakty.

Provoz školky bude v běžných třídách od 6.00 do 16.00 hodin, prosíme o respektování této doby.

Provoz bílé třídy je od 6.30 do 15.30 hodin.