Mateřská škola DUHA

Jsme zde, abychom umožnili
dětem vzdělanostní základ.

Otevíráme cestu k celoživotnímu
rozvoji, učení a společenskému uplatnění.

školné na MŠ DUHAŘeditelství MŠ DUHA Třebíč,

oznamuje rodičům dětí, které dochází do mateřské školy, že po kalkulaci provozního roku 2017 se školné

na rok 2018/2019 se zvyšuje na částku:

  • 480 Kč - běžné třídy
  • 2250 Kč - třída pro děti mladší 3 let

Jana Hýžová, ředitelka MŠ