Mateřská škola DUHA

Provázíme děti
na cestě poznání ....

školné na MŠ DUHAŘeditelství MŠ DUHA Třebíč,

oznamuje rodičům dětí, které dochází do mateřské školy, že po kalkulaci provozního roku 2017 se školné

na rok 2018/2019 zvyšuje na částku:

  • 480 Kč - běžné třídy
  • 2250 Kč - třída pro děti mladší 3 let

Jana Hýžová, ředitelka MŠ