Mateřská škola DUHA

Provázíme děti, na počátku
jejich cesty za poznáním ....

Zpřísněná protiepidemiologická opatřeníDatum konání:
9.9.2020

Zpřísnění protiepidemiologických opatření

Dle nařízení ministra zdravotnictví jsou od čtvrtka 10. září povinné roušky ve všech vnitřních prostorách staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování; v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů.

Rodiče vstupující do budovy školky jsou povinni mít
zakrytá ústa a nos rouškou
či jinými ochrannými prostředky dýchacích cest
po celou dobu pobytu ve školce.

Nařízení se nevztahuje na:

  1. a) děti do dvou let věku,
  2. b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině, ......

 

V souvislosti s tímto nařízením:

  • Omezte počet osob doprovázejících a vyzvedávajících dítě na 1 rodinného příslušníka.
  • Nepřenášejte plyšáky z domu do školky. Pokud Vaše dítě potřebuje mazlíka
    na spaní, vyberte takového, který může zůstat ve školce po celou dobu platnosti zpřísněných opatření.
  • V celém areálu školky se zdržujte opravdu jen nezbytnou dobu.

Děkujeme za respektování těchto opatření.