Mateřská škola DUHA

Provázíme děti
na cestě poznání ....

Aktuality


                                                                    

 

-----------------------------------------------------------------------------

Přijměte pozvání ....

Akce CKP - 2. pololetí 2018-19.doc

------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------

PŘEČTĚTE SI!

Dudlíku ven, žvýkačku do pusy (Zpravodaj VZP ČR).pdf

--------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

       

školné na MŠ DUHA

Ředitelství MŠ DUHA Třebíč,

oznamuje rodičům dětí, které dochází do mateřské školy, že po kalkulaci provozního roku 2017 se školné

na rok 2018/2019 zvyšuje na částku:

  • 480 Kč - běžné třídy
  • 2250 Kč - třída pro děti mladší 3 let

Jana Hýžová, ředitelka MŠ

 Nový projekt na škole z ESIF OPVVV

Mateřská škola DUHA se nově zapojila do projektu s názvem - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi.

Národní vzdělávací institut pro další vzdělávání uzavřel smlouvu o spolupráci s naší mateřskou školou, jenž bude financován z Evropských sociálních fondů v rámci dotačního titulu Operační program - Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Jako jedna z mála mateřských škol splňujeme inkluzní podmínky a již více let vzděláváme děti s postižením společně s dětmi bez hendikepu. Spolupracující škola, tedy my, bude zajišťovat prostory a pedagogy pro pořádání vzdělávacích seminářů, kdy budeme prezentovat naši práci, jako příklad dobré praxe.  

Zapsala Jana HýžováProjekt školy - UČÍME SE SPOLU

Mateřská škola DUHA Třebíč se v rámci projektu Učíme se spolu, stala, jako jedna ze  šesti škol v ČR, Centrem kolegiální podpory. Po dobu  čtyř let bude pořádat setkání pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost, kde téma vzdělávání bude podstatnou částí těchto setkání.

Témata, která by Vás mohla zajímat budou zveřejňována na webových stránkách centra, které k tomu vzniknou.

Vás, rodiče, kteří mají zájem o vzdělávání svých dětí nejen na mateřské škole, ale i na základní škole, budeme rádi zvát a budeme se těšit na Vaše pohledy. projekt na škole z OPVVV - šablony

Mateřská škola DUHA Třebíč se zapojila v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání do projektů, které jsou financovány z evropských strukturálních a investičních fondů nazvané šablony.

Název projektu: Máme školního asistenta II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008666

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

  • z OP VVV v období - 2018 - 2020 bude nadále financován školní asistent a chůva
  • v průběhu roku 2018 až 2020 bude škola využívat finance ze šablon                      na financování vzdělávání pedagogů v profesní oblasti - matematická pregramotnost, rozvoj polytechnického vzdělávání a rozvoj ICT u pedagogů
  • část financí bude čerpána na modernizaci a vybavení pro školu a na učební pomůcky

Celková výše financí, která je schválena a bude škole k dispozici ve dvou letech je 953 640,- Kč

 

 Daňové zvýhodnění pro rodiče

Daňové zvýhodnění pro rodiče si mohou rodiče žádat od 20. 1. 2018, po ukončených platbách škole za rok 2017.
 Informační tabule.

Provozní rozpočet MŠ DUHA v Třebíči - zjistíte po otevření oddělení dokumenty

Mzdový rozpočet od státu, na mzdy pracovníků školy- zjistíte po otevření dokumentu Scan0423.pdf - rozpis ročního rozpočtu na rok 2017.