Mateřská škola DUHA

Provázíme děti, na počátku
jejich cesty za poznáním ....

Aktuality


MILÉ DĚTI, VÁŽENÍ RODIČE!

 

                  PŘEJEME VÁM HEZKÉ LÉTO PLNÉ ZÁŽITKŮ A DOBRODRUŽSTVÍ.

 

                 DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI A ZA PŘÍZEŇ, KTEROU CHOVÁTE K NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE.

 

KOLEKTIV MŠ DUHA TŘEBÍČ

 

Letní prázdniny 2020

Datum konání: 1. 7. 2020 - 31. 8. 2020

LETNÍ PRÁZDNINY 2020

1. – 3. 7. – VE VŠECH MŠ JE PROVOZ PŘERUŠEN

 7. 7. – 7. 8. 2020 – PROVOZ V MŠ DUHA

PRAVDĚPODOBNĚ PO CELOU DOBU NA PRACOVIŠTI JAROSLAVA HAŠKA
PRACOVIŠTĚ DUKOVANSKÁ BUDE MIMO PROVOZ
OPRAVA KUCHYNĚ – BUDE SE BUDOVAT VZDUCHOTECHNIKA.
ZATÍM NEZNÁME TERMÍN, MOŽNÁ DOJDE K DROBNÝM
ORGANIZAČNÍM ZMĚNÁM V RÁMCI NAŠICH PRACOVIŠŤ.

 10. – 21. 8. 2020 – PROVOZ V MŠ U OBŮRKY PRO PRACOVIŠTĚ JAROSLAVA HAŠKA

10. – 21. 8. 2020 – PROVOZ V MŠ OBRÁNCŮ MÍRU PRO PRACOVIŠTĚ DUKOVANSKÁ

 24. – 31. 8. - VE VŠECH MŠ JE PROVOZ PŘERUŠEN


Autor: ředitelka MŠ DUHA Publikováno 7. 2. 2020 14:29

Školné na MŠ DUHA

Datum konání: 28. 6. 2019

Ředitelství MŠ DUHA Třebíč,

oznamuje rodičům dětí, které dochází do mateřské školy, že po kalkulaci provozního roku 2018 se školné

na rok 2019/2020 zvyšuje na částku:

  • 500,- Kč

Ivana Procházková, ředitelka MŠ

 


Publikováno 28. 6. 2019 7:46

Nový projekt na škole z ESIF OPVVV

Mateřská škola DUHA se nově zapojila do projektu s názvem - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi.

Národní vzdělávací institut pro další vzdělávání uzavřel smlouvu o spolupráci s naší mateřskou školou, jenž bude financován z Evropských sociálních fondů v rámci dotačního titulu Operační program - Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Jako jedna z mála mateřských škol splňujeme inkluzní podmínky a již více let vzděláváme děti s postižením společně s dětmi bez hendikepu. Spolupracující škola, tedy my, bude zajišťovat prostory a pedagogy pro pořádání vzdělávacích seminářů, kdy budeme prezentovat naši práci, jako příklad dobré praxe.  

Zapsala Jana Hýžová


Publikováno 16. 11. 2017 13:48

Projekt školy - UČÍME SE SPOLU

Mateřská škola DUHA Třebíč se v rámci projektu Učíme se spolu, stala, jako jedna ze  šesti škol v ČR, Centrem kolegiální podpory. Po dobu  čtyř let bude pořádat setkání pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost, kde téma vzdělávání bude podstatnou částí těchto setkání.

Témata, která by Vás mohla zajímat budou zveřejňována na webových stránkách centra, které k tomu vzniknou.

Vás, rodiče, kteří mají zájem o vzdělávání svých dětí nejen na mateřské škole, ale i na základní škole, budeme rádi zvát a budeme se těšit na Vaše pohledy. 


Publikováno 8. 2. 2017 14:13

projekt na škole z OPVVV - šablony

Mateřská škola DUHA Třebíč se zapojila v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání do projektů, které jsou financovány z evropských strukturálních a investičních fondů nazvané šablony.

Název projektu: Máme školního asistenta II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008666

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

  • z OP VVV v období - 2018 - 2020 bude nadále financován školní asistent a chůva
  • v průběhu roku 2018 až 2020 bude škola využívat finance ze šablon                      na financování vzdělávání pedagogů v profesní oblasti - matematická pregramotnost, rozvoj polytechnického vzdělávání a rozvoj ICT u pedagogů
  • část financí bude čerpána na modernizaci a vybavení pro školu a na učební pomůcky

Celková výše financí, která je schválena a bude škole k dispozici ve dvou letech je 953 640,- Kč

 

 


Publikováno 8. 2. 2017 14:02


 Informační tabule.

Provozní rozpočet MŠ DUHA Třebíč - zjistíte po otevření oddělení dokumenty