Mateřská škola DUHA

Provázíme děti
na cestě poznání ....

Aktuality


        

Školné na MŠ DUHA

Datum konání: 28. 6. 2019

Ředitelství MŠ DUHA Třebíč,

oznamuje rodičům dětí, které dochází do mateřské školy, že po kalkulaci provozního roku 2018 se školné

na rok 2019/2020 zvyšuje na částku:

  • 500,- Kč - běžné třídy
  • 2250,- Kč - třída pro děti mladší 3 let

Ivana Procházková, ředitelka MŠ

 


Publikováno 28. 6. 2019 7:46

Přijaté děti na školní rok 2019 - 2020

Datum konání: 4. 6. 2019 - 30. 6. 2019

Přijaté děti na školní rok 2019 - 2020.pdf


Autor: Ivana Procházková, ředitelka MŠ DUHA Publikováno 4. 6. 2019 19:00

Přihlášení dítěte k prázdninové docházce

Datum konání: 12. 6. 2019

  Prázdninový provoz na MŠ Obránců míru, na MŠ U Obůrky a na MŠ DUHA Třebíč


Přihlášení dítěte k prázdninové docházce

 

Dne 12. 6. 2019 v době od 10,00 do 15,30 hod. – zákonný zástupce přinese na ředitelství MŠ vyplněnou „Žádost
o umístění dítěte v náhradní MŠ“ a kopii evidenčního listu z kmenové školky. Současně si vyzvedne v ředitelně MŠ „Rozhodnutí o přijetí dítěte k prázdninové docházce“
 

 

Při převzetí rozhodnutí uhradí zákonný zástupce zálohově předem poměrnou část prázdninové úplaty
za vzdělávání dané MŠ.
Uhrazená částka úplaty se nevrací, i když dítě nevyčerpá dohodnutou docházku.

Zálohově předem bude uhrazena částka na stravné (MŠ DUHA – 700,- Kč). Vyúčtování stravného bude dle odebrané stravy, částka za neodebranou stravu se bude vracet na Vámi uvedený účet (na žádosti). 

 

Poměrná část školného: MŠ Obránců míru        -  110,- Kč                                            

MŠ U Obůrky               - 200,- Kč

MŠ DUHA - červenec - 120,- Kč

                         - srpen - 360,- Kč

 

                  V Třebíči 4. 6. 2019                                                                                                                                                           Vyvěšeno dne: 4. 6. 2019                                                                              Ředitelství MŠ DUHA Třebíč


Autor: Ivana Procházková, ředitelka MŠ DUHA Publikováno 4. 6. 2019 12:37

Letní prázdniny 2019

Datum konání: 1. 7. 2019 - 30. 8. 2019

LETNÍ PRÁZDNINY 2019

1. – 4. 7. – VE VŠECH MŠ JE PROVOZ PŘERUŠEN

 

8. – 12. 7. – PROVOZ V MŠ OBRÁNCŮ MÍRU

15. – 19. 7. a 22. – 26. 7. – PROVOZ V MŠ U OBŮRKY

 

29. 7. - 2. 8. a 5. – 9. 8. PROVOZ V MŠ DUKOVANSKÁ

12. – 16. 8. a 19. – 23. 8. – PROVOZ V MŠ JAR. HAŠKA

 

26. – 30. 8. - VE VŠECH MŠ JE PROVOZ PŘERUŠEN

 

PROSÍME, ZVAŽTE PŘIHLÁŠENÍ DĚTÍ NA PRÁZDNINY, NEBOŤ V TÉTO DOBĚ ZAJIŠŤUJÍ MŠ JEN OMEZENÝ PROVOZ.

INFORMACE O PŘIHLÁŠENÍ NA JINÁ PRACOVIŠTĚ BUDOU VČAS ZVEŘEJNĚNA. NÁHRADNÍ MŠ ZATÍM NEKONTAKTUJTE. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

NÁHRADNÍ PROVOZ  „MATEŘSKÉ CENTRUM“ - TEL: 739 493 140;

CENTRUM „DaR“ – EVA ŽÁKOVÁ – 734 657 368;

NEBO V „MŠ NA HRADĚ“ TEL: 605 970 027.


Autor: ředitelka MŠ DUHA Publikováno 12. 3. 2019 16:42

Nový projekt na škole z ESIF OPVVV

Mateřská škola DUHA se nově zapojila do projektu s názvem - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi.

Národní vzdělávací institut pro další vzdělávání uzavřel smlouvu o spolupráci s naší mateřskou školou, jenž bude financován z Evropských sociálních fondů v rámci dotačního titulu Operační program - Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Jako jedna z mála mateřských škol splňujeme inkluzní podmínky a již více let vzděláváme děti s postižením společně s dětmi bez hendikepu. Spolupracující škola, tedy my, bude zajišťovat prostory a pedagogy pro pořádání vzdělávacích seminářů, kdy budeme prezentovat naši práci, jako příklad dobré praxe.  

Zapsala Jana Hýžová


Publikováno 16. 11. 2017 13:48

Projekt školy - UČÍME SE SPOLU

Mateřská škola DUHA Třebíč se v rámci projektu Učíme se spolu, stala, jako jedna ze  šesti škol v ČR, Centrem kolegiální podpory. Po dobu  čtyř let bude pořádat setkání pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost, kde téma vzdělávání bude podstatnou částí těchto setkání.

Témata, která by Vás mohla zajímat budou zveřejňována na webových stránkách centra, které k tomu vzniknou.

Vás, rodiče, kteří mají zájem o vzdělávání svých dětí nejen na mateřské škole, ale i na základní škole, budeme rádi zvát a budeme se těšit na Vaše pohledy. 


Publikováno 8. 2. 2017 14:13

projekt na škole z OPVVV - šablony

Mateřská škola DUHA Třebíč se zapojila v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání do projektů, které jsou financovány z evropských strukturálních a investičních fondů nazvané šablony.

Název projektu: Máme školního asistenta II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008666

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

  • z OP VVV v období - 2018 - 2020 bude nadále financován školní asistent a chůva
  • v průběhu roku 2018 až 2020 bude škola využívat finance ze šablon                      na financování vzdělávání pedagogů v profesní oblasti - matematická pregramotnost, rozvoj polytechnického vzdělávání a rozvoj ICT u pedagogů
  • část financí bude čerpána na modernizaci a vybavení pro školu a na učební pomůcky

Celková výše financí, která je schválena a bude škole k dispozici ve dvou letech je 953 640,- Kč

 

 


Publikováno 8. 2. 2017 14:02


 Informační tabule.

Provozní rozpočet MŠ DUHA v Třebíči - zjistíte po otevření oddělení dokumenty