Mateřská škola DUHA

Provázíme děti, na počátku
jejich cesty za poznáním ....

MŠ Dukovanská

zelená třída

žlutá třída

červená třída

oranžová třída

modrá třída

Obsazení tříd - školní rok 2019/2020

Druh třídy

Kapacita

Počet volných míst

zelená - Dukov.

24

0

žlutá - Dukov.

24

0

červená - Dukov.

20

0

oranžová - Dukov.

25

0

modrá - Dukov.

22

0

Všechny běžné třídy jsou kapacitně naplněny - dle vyhlášky se zaplňují třídy do 24 dětí.

Z důvodu přijetí vyššího počtu dětí do běžných tříd, zažádala ředitelka školy o výjimku z počtu dětí.