Mateřská škola DUHA

Jsme zde, abychom umožnili
dětem vzdělanostní základ.

Otevíráme cestu k celoživotnímu
rozvoji, učení a společenskému uplatnění.

Naše školky

Jaroslava Haška

Mateřská škola DUHA se nachází v blízkosti ZŠ Kpt. Jaroše, jenž umožňuje užší spolupráci obou subjektů, navazování na výuku v mateřské škole a případné přibližování programů škol v zájmu dětí a rodičů.

Třídy:

červená, zelená, modrá, žlutá, bílá, duhová

Dukovanská

Mateřská škola na Dukovanské ulici je odloučeným pracovištěm MŠ DUHA Třebíč, nachází se nedaleko v pěkném zalesněném prostředí. Děti z dané školy většinou navštěvují ZŠ Kpt. Jaroše a obdobně spolupracují s daným subjektem

Třídy:

zelená, žlutá, červená, oranžová, modrá
Škola je po materiální stránce dobře vybavena

barevně rozlišený nábytek respektuje potřeby dětí různého věku a růstu.

Třídy jsou uzpůsobeny pro vzdělávání dětí v programu Začít spolu
centra aktivit svým vybavením a rozmístěním, podporují vzdělávání dětí prožitkem, respektují individuální potřeby a možnosti všech dětí.

Školní vzdělávací program Duhový svět s hlavním tématem roku
Klíče od světa, jenž je rozpracováván do podtémat, které slouží k tvorbě třídních programů, je dělán na míru vzdělávací skupině dětí v místě školy s ohledem na jejich rodinu.