Naše pracoviště

Jaroslava Haška

image

Třídy

Pracoviště má 5 tříd, z toho jedna třída speciální dle § 16 zaměřená na logopedii
- rozvoj komunikačních dovedností dětí; jedna třída pro děti mladší 3 let a 3 běžné heterogenní třídy. Více informací

Kpt. Jaroše

image

Třídy

Toto pracoviště má 1 heterogenní třídu
Více informací

Dukovanská

image

Třídy

Na tomto pracovišti je 5 heterogenních tříd. Více informací

Mateřská škola
DUHA Třebíč

Vzděláváme děti v programu "Začít spolu".

Je úžasné, co děti
dokáží, když jim k tomu
dáme příležitost.

Linda Dobson

Naše filozofie

Podporujeme vzdělávání dětí a jejich kreativitu pomocí prožitkového učení.

Pracujeme v centrech aktivit, která jsou propojena jedním tématem.

Na plánování vzdělávání se mají možnost podílet děti i rodiče.

Vedeme děti ke spolupráci, k respektu druhého.

Dáváme dětem možnost
volby.

Nebojíme se pracovat s chybou jako přirozenou součástí učení.

Učíme děti vnímat prostředí kolem nás.

Spolupráce s rodinou dítěte je pro nás prioritou.