Mateřská škola DUHA

Jsme zde, abychom umožnili
dětem vzdělanostní základ.

Otevíráme cestu k celoživotnímu
rozvoji, učení a společenskému uplatnění.

Zájmové činnosti 2018/2019

Hudební kroužek - Soubor Okáček - je dlouhodobě pod vedením L. Zoňové. Výběr dětí probíhá ze všech věkových skupin, podle jejich pěveckých předpokladů a možností. Důležitým předpokladem je dobrá spolupráce rodičů s vedením kroužku. Na vedení kroužku se spolupodílí kolegyně I. Peková.