Mateřská škola DUHA

Provázíme děti, na počátku
jejich cesty za poznáním ....

Zájmové činnosti 2019/2020

Hudební kroužek - Soubor Okáček - je dlouhodobě pod vedením L. Zoňové. Výběr dětí probíhá ze všech věkových skupin, podle jejich pěveckých předpokladů a možností. Důležitým předpokladem je dobrá spolupráce rodičů s vedením kroužku. Na vedení kroužku se spolupodílí kolegyně I. Peková.