Mateřská škola DUHA

Jsme zde, abychom umožnili
dětem vzdělanostní základ.

Otevíráme cestu k celoživotnímu
rozvoji, učení a společenskému uplatnění.

Zájmové činnosti 2016/17

Hudební kroužek - Soubor Okáček - je dlouhodobě pod vedením L. Zoňové. Výběr dětí probíhá ze všech věkových skupin, podle jejich pěveckých předpokladů a možností. Důležitým předpokladem je dobrá spolupráce rodičů s vedením kroužku. Na vedení kroužku se spolupodílí kolegyně I. Peková.

Angličtina - pro děti předškolního věku s dobrou výslovností - bez vady řeči  -  v kroužku, bývá zpravidla do 12 dětí, jeho působení je na pracovišti Jar. Haška - v pondělí v odpoledních hodinách. Lektor ze ZŠ užívá prostory mateřské školy po dohodě bezplatně. Rodiče mají smlouvu o výuce pouze s lektorem. Učení cizího jazyka se nedoporučuje dětem s vadou řeči, či dětem mladším, které nemají dobře utvořenou češtinu. Pokud by byl větší zájem, můžeme uvažovat o druhém termínu na pracovišti Dukovanská

Grafomotorika - U předškolních dětí / poslední rok v MŠ / na odstranění grafomotorických obtíží před nástupem do základní školy pro děti z logopedických tříd. Ve třídách běžných pro předškoláky individuální procvičování v rámci výuky.