Mateřská škola DUHA

Jsme zde, abychom umožnili
dětem vzdělanostní základ.

Otevíráme cestu k celoživotnímu
rozvoji, učení a společenskému uplatnění.

Aktuality


 

 

Dětský den - trochu jinak

Pozor, pozor, pozor !!!

Dne 24. 5. 2018 bude na Hrádku probíhat pro děti z MŠ DUHA v Třebíči - dobrodružné odpoledne - pod názvem

"Cesta kolem světa" - zážitkové a dobrodružné odpoledne s atrakcemi, které nejsou obvyklé, pro děti i rodiče

 • účast dítěte za doprovodu rodičů
 • od 15,00 - 18,00hod
 • malé občerstvení si vezměte sebou.

Vzhledem k spoustě otázek od rodičů - dodávám informace

 • akce bude probíhat v lesíku na Hrádku - za bývalým DM
 • akci pořádá škola pro děti a rodiče z MŠ DUHA, tzn. že akce není veřejná
 • aktivity - lanové aktivity, kroket, malování  na obličej, bodyzorbing, střelba foukaček do terče, letní biatlon, obří jehlan - stavba...
 • akce pro tatínky - po 17,00 hodině "turnaj tatínků - bodyzorbingu" - fotbal

Nezúčastníte-li se - přijde vaše dítě i Vy o moc velkou zábavu a dobrodružství!!!Výsledky zápisu do MŠ DUHA v Třebíči pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče,

v oddělení DOKUMENTY je zveřejněný seznam přijatých dětí do MŠ DUHA v Třebíči!

Totožný seznam bude vyvěšený na pracovišti - MŠ Jar. Haška i MŠ Dukovanská

 

Schůzky rodičů se budou konat podle harmonogramu, se kterým jste byli seznámeni.

 • 22. 5. 2018 - 15,30 hod - třída pro 2 leté děti - Jar. Haška
 • 22. 5. 2018 - 16,30 hod - zelená třída - Jar. Haška
 • 23. 5. 2018 - 16,30 hod - pedagogické centrum - MŠ Dukovanská

Na schůzkách budete podepisovat rozhodnutí o přijetí a budete informování o organizaci příštího školního roku.

Přijďte prosím bez dětí!

 

Zapsala Jana HýžováLetní prázdniny - jinak

Vážení rodiče,

letošní prázdniny budou opět pozměněny, z důvodů oprav na mateřských školách. Provozy škol budou takto:

 • MŠ U Obůrky - 2. 7. 2018 - 20. 7. 2018 - bude zajišťovat pro děti z MŠ Jar. Haška
 • MŠ Obránců míru - 2. 7. 2018 - 20. 7. 2018 - bude pro děti z Dukovanské
 • MŠ DUHA - Jar. Haška - 23. 7. 2018 - 10. 8. 2018 - pro ostatní školy
 • MŠ DUHA - Dukovanská - 13. 8. 2018 - 30. 8. 2018 - pro ostatní školy


Nový projekt na škole z ESIF OPVVV

Mateřská škola DUHA se nově zapojila do projektu s názvem - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi.

Národní vzdělávací institut pro další vzdělávání uzavřel smlouvu o spolupráci s naší mateřskou školou, jenž bude financován z Evropských sociálních fondů v rámci dotačního titulu Operační program - Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Jako jedna z mála mateřských škol splňujeme inkluzní podmínky a již více let vzděláváme děti s postižením společně s dětmi bez hendikepu. Spolupracující škola, tedy my, bude zajišťovat prostory a pedagogy pro pořádání vzdělávacích seminářů, kdy budeme prezentovat naši práci, jako příklad dobré praxe.  

Zapsala Jana HýžováVŠESPORTÍK

Datum konání: 7. 11. 2017

Vážení rodiče,

máte možnost se setkat s nejlepším odborníkem na děti a na vztahy v rodinách, Mgr. Jiřího Haldy,

datum setkání s ním upřesníme!

můžete se seznamovat se světem dětí, o světě očima dětí, o vztazích a vazbách v rodině, o důležitosti rodičovské role a její kompetence, o sociální zralosti dětí, věkových zvláštnostech... aj. zajímavé věci.

Je to velmi poučné, posuzuji z vlastní zkušenosti. Jana Hýžová

Na schůzku Vás zvou zástupci Všesportíku!

 ZMĚNA ÚČTU NA ŠKOLNÉ

Datum konání: 18. 10. 2017

Rodičům, kteří platí školné a stravné za děti ze sporožira u ČS a.s.

 • Od 1.10.2017 je zrušen účet na školné
 • školné se bude hradit z účtu na stravné - 101 097 411 / 0800
 • rodiče, kteří platí školné si navýší platbu o výši školného - 430Kč, u dvouletých 2200Kč


Projekt školy - UČÍME SE SPOLU

Mateřská škola DUHA Třebíč se v rámci projektu Učíme se spolu, stala, jako jedna ze  šesti škol v ČR, Centrem kolegiální podpory. Po dobu  čtyř let bude pořádat setkání pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost, kde téma vzdělávání bude podstatnou částí těchto setkání.

Témata, která by Vás mohla zajímat budou zveřejňována na webových stránkách centra, které k tomu vzniknou.

Vás, rodiče, kteří mají zájem o vzdělávání svých dětí nejen na mateřské škole, ale i na základní škole, budeme rádi zvát a budeme se těšit na Vaše pohledy. projekt na škole z OPVVV - šablony

Mateřská škola DUHA Třebíč se zapojila v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání do projektů, které jsou financovány z evropských strukturálních a investičních fondů nazvané šablony.

Název projektu: Máme školního asistenta

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001049

 • Od října 2016 je ze šablon na 2 roky financován školní asistent
 • OP VVV trvá a na další období - 2018 - 2020 bude nadále financován školní asistent a chůva
 • v průběhu roku 2018 až 2020 bude škola využívat finance ze šablon na financování vzdělávání pedagogů v profesní oblasti - matematická pregramotnost, rozvoj polytechnického vzdělávání a rozvoj ICT u pedagogů
 • další financované formy budou výměna zkušeností a náhledy v jiných školách, pracujících podle programu Začít spolu
 • nemalá část bude čerpána na modernizaci a vybavení pro školu a na učební pomůcky

Celková výše financí, která je schválena a bude škole k dispozici ve dvou letech je 829 000Kč

 

 Daňové zvýhodnění pro rodiče

Daňové zvýhodnění pro rodiče si mohou rodiče žádat od 20. 1. 2018, po ukončených platbách škole za rok 2017.Sběr papíru

Do Mateřské školy bude přistaven 2. 5. 2018 klecový kontejner na určitý den, a rodiče budou do tohoto kontejneru odkládat balíky sběru. Činíme tak z organizačních důvodů, mateřská škola nemá prostory, které by mohly průběžně sloužit jako sklad sběru.

Vždy, když bude naplánován sběr, budou rodiče předem upozorněni na tuto skutečnost.

Jana Hýžová
 Informační tabule.

Provozní rozpočet MŠ DUHA v Třebíči - zjistíte po otevření oddělení dokumenty

Mzdový rozpočet od státu, na mzdy pracovníků školy- zjistíte po otevření dokumentu Scan0423.pdf - rozpis ročního rozpočtu na rok 2017.