Mateřská škola DUHA

Provázíme děti
na cestě poznání ....

Aktuality


 

 

 SBĚR PAPÍRU

VE DNECH 19.11. - 21.11. 2018

BUDE NA ZAHRADĚ PŘISTAVEN KONTEJNER NA STARÝ PAPÍR.

 

PROSÍME, POJĎTE NÁM POMOCI

JEJ CO NEJVÍCE ZAPLNIT!

 

 

 

PŘERUŠENÍ PROVOZU

VE DNECH 27. - 31. 12. 2018

BUDE PŘERUŠEN PROVOZ NAŠÍ MŠ.

V TÉ DOBĚ MŮŽETE VYUŽÍT SLUŽBU HLÍDÁNÍ DĚTÍ

- TEL. Č. 606 286 473

 

 

 

 

      

školné na MŠ DUHA

Ředitelství MŠ DUHA Třebíč,

oznamuje rodičům dětí, které dochází do mateřské školy, že po kalkulaci provozního roku 2017 se školné

na rok 2018/2019 zvyšuje na částku:

  • 480 Kč - běžné třídy
  • 2250 Kč - třída pro děti mladší 3 let

Jana Hýžová, ředitelka MŠ

 Nový projekt na škole z ESIF OPVVV

Mateřská škola DUHA se nově zapojila do projektu s názvem - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi.

Národní vzdělávací institut pro další vzdělávání uzavřel smlouvu o spolupráci s naší mateřskou školou, jenž bude financován z Evropských sociálních fondů v rámci dotačního titulu Operační program - Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Jako jedna z mála mateřských škol splňujeme inkluzní podmínky a již více let vzděláváme děti s postižením společně s dětmi bez hendikepu. Spolupracující škola, tedy my, bude zajišťovat prostory a pedagogy pro pořádání vzdělávacích seminářů, kdy budeme prezentovat naši práci, jako příklad dobré praxe.  

Zapsala Jana HýžováVŠESPORTÍK

Datum konání: 7. 11. 2017

Vážení rodiče,

máte možnost se setkat s nejlepším odborníkem na děti a na vztahy v rodinách, Mgr. Jiřího Haldy,

datum setkání s ním upřesníme!

můžete se seznamovat se světem dětí, o světě očima dětí, o vztazích a vazbách v rodině, o důležitosti rodičovské role a její kompetence, o sociální zralosti dětí, věkových zvláštnostech... aj. zajímavé věci.

Je to velmi poučné, posuzuji z vlastní zkušenosti. Jana Hýžová

Na schůzku Vás zvou zástupci Všesportíku!

 Projekt školy - UČÍME SE SPOLU

Mateřská škola DUHA Třebíč se v rámci projektu Učíme se spolu, stala, jako jedna ze  šesti škol v ČR, Centrem kolegiální podpory. Po dobu  čtyř let bude pořádat setkání pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost, kde téma vzdělávání bude podstatnou částí těchto setkání.

Témata, která by Vás mohla zajímat budou zveřejňována na webových stránkách centra, které k tomu vzniknou.

Vás, rodiče, kteří mají zájem o vzdělávání svých dětí nejen na mateřské škole, ale i na základní škole, budeme rádi zvát a budeme se těšit na Vaše pohledy. projekt na škole z OPVVV - šablony

Mateřská škola DUHA Třebíč se zapojila v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání do projektů, které jsou financovány z evropských strukturálních a investičních fondů nazvané šablony.

Název projektu: Máme školního asistenta

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001049

  • Od října 2016 je ze šablon na 2 roky financován školní asistent
  • OP VVV trvá a na další období - 2018 - 2020 bude nadále financován školní asistent a chůva
  • v průběhu roku 2018 až 2020 bude škola využívat finance ze šablon na financování vzdělávání pedagogů v profesní oblasti - matematická pregramotnost, rozvoj polytechnického vzdělávání a rozvoj ICT u pedagogů
  • další financované formy budou výměna zkušeností a náhledy v jiných školách, pracujících podle programu Začít spolu
  • nemalá část bude čerpána na modernizaci a vybavení pro školu a na učební pomůcky

Celková výše financí, která je schválena a bude škole k dispozici ve dvou letech je 829 000Kč

 

 Daňové zvýhodnění pro rodiče

Daňové zvýhodnění pro rodiče si mohou rodiče žádat od 20. 1. 2018, po ukončených platbách škole za rok 2017.
 Informační tabule.

Provozní rozpočet MŠ DUHA v Třebíči - zjistíte po otevření oddělení dokumenty

Mzdový rozpočet od státu, na mzdy pracovníků školy- zjistíte po otevření dokumentu Scan0423.pdf - rozpis ročního rozpočtu na rok 2017.