Mateřská škola DUHA

Provázíme děti, na počátku
jejich cesty za poznáním ....

Aktuality


Úplata za vzdělávání

Datum konání: 1. 12. 2020 - 31. 12. 2020

Změna prosincové platby

Prosincová úplata za vzdělávání v MŠ - školné bude ponížena o částku 230,- Kč,
což odpovídá 10 dnům omezení provozu MŠ v měsíci listopadu.

Platba za měsíc prosinec bude tedy 250,- Kč.


Autor: ředitelka MŠ Publikováno 26. 11. 2020 14:56

Aktuální situace v MŠ - změna

Vážení rodiče!

Situace ve školce nám dovoluje vrátit se k běžnému režimu.

Od pondělí 16. 11. 2020 budou připraveny všechny třídy na Jar. Haška a Dukovanské,
Modrá třída na Kpt. Jaroše se otevře od středy 18. 11. 2020
(v pondělí 16. 11. 2020 mohou přijít děti z Modré třídy ještě do Červené třídy na Jar. Haška).

Dovolte mi, abych Vám poděkovala za reakci na mou výzvu,
kdy jsme opravdu nebyly schopny zajistit plnohodnotný provoz.
Zároveň bych Vás chtěla ujistit, že jsem naši situaci od samého počátku
konzultovala jak s Krajskou hygienickou stanicí, tak se zřizovatelem.

Na závěr Vás prosím,
voďte do školky pouze zdravé děti
a pokud se vyskytnou příznaky onemocnění Covid-19
u některého z rodinných příslušníků,
prosím, nevoďte tyto děti do školky.

Všichni zaměstnanci dodržují stejná pravidla a jen tak se nám podaří udržet školku v provozu.

 

Hodně zdraví všem,

Ivana Procházková


Autor: ředitelka MŠ Publikováno 12. 11. 2020 13:56

Zpřísněná protiepidemiologická opatření

Datum konání: 9. 9. 2020

Zpřísnění protiepidemiologických opatření

Dle nařízení ministra zdravotnictví jsou od čtvrtka 10. září povinné roušky ve všech vnitřních prostorách staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování; v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů.

Rodiče vstupující do budovy školky jsou povinni mít
zakrytá ústa a nos rouškou
či jinými ochrannými prostředky dýchacích cest
po celou dobu pobytu ve školce.

Nařízení se nevztahuje na:

 1. a) děti do dvou let věku,
 2. b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině, ......

 

V souvislosti s tímto nařízením:

 • Omezte počet osob doprovázejících a vyzvedávajících dítě na 1 rodinného příslušníka.
 • Nepřenášejte plyšáky z domu do školky. Pokud Vaše dítě potřebuje mazlíka
  na spaní, vyberte takového, který může zůstat ve školce po celou dobu platnosti zpřísněných opatření.
 • V celém areálu školky se zdržujte opravdu jen nezbytnou dobu.

Děkujeme za respektování těchto opatření.


Autor: ředitelka MŠ Publikováno 9. 9. 2020 17:03

Školní rok 2020/2021

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

PROVOZ ZAHÁJÍME 1. 9. 2020 VE VŠECH TŘÍDÁCH MŠ DUHA

NA J. HAŠKA JE OD 6.00 HOD. V PROVOZU ČERVENÁ TŘÍDA 

(ZELENÁ, BÍLÁ A DUHOVÁ OD 6.30 HOD; ŽLUTÁ OD 7.00 HOD.)

NA DUKOVANSKÉ JE OD 6.00 HOD. V PROVOZU ZELENÁ TŘÍDA

(ČERVENÁ, MODRÁ A ORANŽOVÁ OD 6.30 HOD; ŽLUTÁ OD 7.00 HOD.)

NA KPT. JAROŠE SE OTVÍRÁ V 6.30 HOD.

 

IFORMACE K PROVOZU MŠ.docx

 

TĚŠÍME SE NA VÁS :-) 


Autor: ředitelka MŠ Publikováno 31. 8. 2020 12:26

Letní prázdniny 2020

Datum konání: 1. 7. 2020 - 31. 8. 2020

LETNÍ PRÁZDNINY 2020

1. – 3. 7. – VE VŠECH MŠ JE PROVOZ PŘERUŠEN

 7. 7. – 7. 8. 2020 – PROVOZ V MŠ DUHA

PRAVDĚPODOBNĚ PO CELOU DOBU NA PRACOVIŠTI JAROSLAVA HAŠKA
PRACOVIŠTĚ DUKOVANSKÁ BUDE MIMO PROVOZ
OPRAVA KUCHYNĚ – BUDE SE BUDOVAT VZDUCHOTECHNIKA.
ZATÍM NEZNÁME TERMÍN, MOŽNÁ DOJDE K DROBNÝM
ORGANIZAČNÍM ZMĚNÁM V RÁMCI NAŠICH PRACOVIŠŤ.

 10. – 21. 8. 2020 – PROVOZ V MŠ U OBŮRKY PRO PRACOVIŠTĚ JAROSLAVA HAŠKA

10. – 21. 8. 2020 – PROVOZ V MŠ OBRÁNCŮ MÍRU PRO PRACOVIŠTĚ DUKOVANSKÁ

 24. – 31. 8. - VE VŠECH MŠ JE PROVOZ PŘERUŠEN


Autor: ředitelka MŠ DUHA Publikováno 7. 2. 2020 14:29

Školné na MŠ DUHA

Datum konání: 26. 6. 2020

Ředitelství MŠ DUHA Třebíč,

oznamuje rodičům dětí, které dochází do mateřské školy, že po kalkulaci provozního roku 2019 se školné

na rok 2020/2021 snižuje na částku:

 • 480,- Kč

Ivana Procházková, ředitelka MŠ

 


Publikováno 28. 6. 2019 7:46

Nový projekt na škole z ESIF OPVVV

Mateřská škola DUHA se nově zapojila do projektu s názvem - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi.

Národní vzdělávací institut pro další vzdělávání uzavřel smlouvu o spolupráci s naší mateřskou školou, jenž bude financován z Evropských sociálních fondů v rámci dotačního titulu Operační program - Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Jako jedna z mála mateřských škol splňujeme inkluzní podmínky a již více let vzděláváme děti s postižením společně s dětmi bez hendikepu. Spolupracující škola, tedy my, bude zajišťovat prostory a pedagogy pro pořádání vzdělávacích seminářů, kdy budeme prezentovat naši práci, jako příklad dobré praxe.  

Zapsala Jana Hýžová


Publikováno 16. 11. 2017 13:48

Projekt školy - UČÍME SE SPOLU

Mateřská škola DUHA Třebíč se v rámci projektu Učíme se spolu, stala, jako jedna ze  šesti škol v ČR, Centrem kolegiální podpory. Po dobu  čtyř let bude pořádat setkání pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost, kde téma vzdělávání bude podstatnou částí těchto setkání.

Témata, která by Vás mohla zajímat budou zveřejňována na webových stránkách centra, které k tomu vzniknou.

Vás, rodiče, kteří mají zájem o vzdělávání svých dětí nejen na mateřské škole, ale i na základní škole, budeme rádi zvát a budeme se těšit na Vaše pohledy. 


Publikováno 8. 2. 2017 14:13

projekt na škole z OPVVV - šablony

Datum konání: 1. 9. 2020

Mateřská škola DUHA Třebíč se zapojila v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání do projektů,
které jsou financovány z evropských strukturálních a investičních fondů nazvané šablony.

Název projektu: Šablony III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017001

Projekt je zaměřen na kvalitní podmínky pro inkluzivní, na zvýšení kvality
vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce
a na s
ociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí
do vzdělávání.

 • z OP VVV v období - 2020 - 2022 bude v MŠ financována chůva
 • v průběhu let 2020 až 2022 bude škola využívat finance ze šablon                         na financování projektových dnů a na sdílení zkušeností pedagogů
 • část financí bude čerpána na modernizaci a vybavení pro školu
  a na učební pomůcky

Celková výše financí, která je schválena a bude škole k dispozici ve dvou letech je 552 090,- Kč

 

 


Publikováno 8. 2. 2017 14:02


 Informační tabule.

Provozní rozpočet MŠ DUHA Třebíč - zjistíte po otevření oddělení dokumenty