Mateřská škola DUHA

Provázíme děti, na počátku
jejich cesty za poznáním ....

Aktuality


 

POZOR ZMĚNA ÚČTU PRO PLATBY OD RODIČŮ.docx

 

Čestné prohlášení pro účast v Okáčku ke stažení: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.docx

 

Školní zahrady MŠ DUHA.docx

Nový školní rok

Datum konání: 1. 9. 2021

Prázdniny se naplnily …                        

Doufáme, že jste je prožili v pohybu, ve zdraví a v lásce tak, jak to k prázdninám patří.

Ve středu zahájíme nový školní rok.

Všichni ve školce finišují, aby bylo vše čisté a připravené.

Moc se na Vás těšíme.

Dovolíme si tedy jen připomenout, že 1. 9. 2021 otevíráme všechny třídy a aby nám to vydrželo,

tak to záleží na každém z nás.

I nadále  je třeba dodržovat platná nařízení MZ ČR – ve školce jsme všechno vydezinfikovaly

(a budeme v tom pokračovat i během školního roku). Vás dospěláky prosíme o nošení roušek

v budově školy, dezinfekci rukou po vstupu do šaten tříd  a o zdravé děti, tzn.

„do školky chodí děti bez příznaků infekčního onemocnění “a také to, že pokud se vrací dítě

do 6 let z dovolené ze země s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy,

zůstává doma po dobu 7 dní a pokud se vrací ze země s extrémním rizikem nákazy,

tak doma zůstává 10 dnů. U dětí starších 6 let platí stejná pravidla jako pro dospěláky

– tzn. dítě absolvuje PCR test a  pokud má negativní výsledek, může do školky.

 

Uf, tak ty nezbytné věci máme za sebou a teď k tomu příjemnějšímu.

 

Milé děti, nachystejte si bačkůrky a přijďte za námi do školky.

Zdraví vás všichni z MŠ DUHA :-)

 


Autor: ředitelka MŠ Publikováno 27. 8. 2021 15:45

prázdninový provoz - pravidla

Datum konání: 1. 8. 2021 - 20. 8. 2021

Pravidla prázdninového provozu.docx


Autor: ředitelka MŠ Publikováno 16. 7. 2021 16:14

KRÁSNÉ PRÁZDNINY

 
 

KRÁSNÉ PRÁZDNINY,

POHODOVÉ LETNÍ DNY,

HODNĚ ZÁBAVY

A SPOUSTU DOBRÉ NÁLADY.

 

PŘEJE MŠ DUHA

 

Autor: ředitelka MŠ Publikováno 30. 6. 2021 15:54

ŠKOLNÉ NA ROK 2021/2022

Datum konání: 1. 9. 2021 - 31. 8. 2022

Ředitelství MŠ DUHA Třebíč,

oznamuje rodičům dětí, které dochází do mateřské školy,
že po kalkulaci provozního roku 2020

bude školné na rok 2021/2022:

  • 490,- Kč

Ivana Procházková, ředitelka MŠ


Autor: ředitelka MŠ Publikováno 11. 6. 2021 11:40

Letní prázdniny 2021

Datum konání: 11. 2. 2021 - 31. 8. 2021

LETNÍ PRÁZDNINY 2021

1. 7. – 2. 7. – VE VŠECH MŠ PROVOZ PŘERUŠEN

7. 7. – 23. 7. – PROVOZ V MŠ – U OBŮRKY pro pracoviště J. Haška

                                                                         - OBRÁNCŮ MÍRU pro pracoviště Dukovanská

26. 7.– 6. 8. – PROVOZ V MŠ DUHA - pracoviště J. HAŠKA

9. 8.– 20. 8. – PROVOZ V MŠ DUHA - pracoviště DUKOVANSKÁ

23. 8. – 31. 8. - VE VŠECH MŠ PROVOZ PŘERUŠEN


Autor: ředitelka MŠ Publikováno 12. 2. 2021 13:37

Školní rok 2020/2021

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

PROVOZ ZAHÁJÍME 1. 9. 2020 VE VŠECH TŘÍDÁCH MŠ DUHA

NA J. HAŠKA JE OD 6.00 HOD. V PROVOZU ČERVENÁ TŘÍDA 

(ZELENÁ, BÍLÁ A DUHOVÁ OD 6.30 HOD; ŽLUTÁ OD 7.00 HOD.)

NA DUKOVANSKÉ JE OD 6.00 HOD. V PROVOZU ZELENÁ TŘÍDA

(ČERVENÁ, MODRÁ A ORANŽOVÁ OD 6.30 HOD; ŽLUTÁ OD 7.00 HOD.)

NA KPT. JAROŠE SE OTVÍRÁ V 6.30 HOD.

 

IFORMACE K PROVOZU MŠ.docx

 

TĚŠÍME SE NA VÁS :-) 


Autor: ředitelka MŠ Publikováno 31. 8. 2020 12:26

Školné na MŠ DUHA

Datum konání: 11. 6. 2021

Ředitelství MŠ DUHA Třebíč,

oznamuje rodičům dětí, které dochází do mateřské školy, že po kalkulaci provozního roku 2019 školné

na rok 2020/2021  bude:

  • 480,- Kč

Ivana Procházková, ředitelka MŠ

 


Publikováno 28. 6. 2019 7:46

Nový projekt na škole z ESIF OPVVV

Mateřská škola DUHA se nově zapojila do projektu s názvem - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi.

Národní vzdělávací institut pro další vzdělávání uzavřel smlouvu o spolupráci s naší mateřskou školou, jenž bude financován z Evropských sociálních fondů v rámci dotačního titulu Operační program - Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Jako jedna z mála mateřských škol splňujeme inkluzní podmínky a již více let vzděláváme děti s postižením společně s dětmi bez hendikepu. Spolupracující škola, tedy my, bude zajišťovat prostory a pedagogy pro pořádání vzdělávacích seminářů, kdy budeme prezentovat naši práci, jako příklad dobré praxe.  

Zapsala Jana Hýžová


Publikováno 16. 11. 2017 13:48

projekt na škole z OPVVV - šablony

Datum konání: 1. 9. 2020

Mateřská škola DUHA Třebíč se zapojila v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání do projektů,
které jsou financovány z evropských strukturálních a investičních fondů nazvané šablony.

Název projektu: Šablony III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017001

Projekt je zaměřen na kvalitní podmínky pro inkluzivní, na zvýšení kvality
vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce
a na s
ociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí
do vzdělávání.

  • z OP VVV v období - 2020 - 2022 bude v MŠ financována chůva
  • v průběhu let 2020 až 2022 bude škola využívat finance ze šablon                         na financování projektových dnů a na sdílení zkušeností pedagogů
  • část financí bude čerpána na modernizaci a vybavení pro školu
    a na učební pomůcky

Celková výše financí, která je schválena a bude škole k dispozici ve dvou letech je 552 090,- Kč

 

 


Publikováno 8. 2. 2017 14:02


 Informační tabule.

Provozní rozpočet MŠ DUHA Třebíč - zjistíte po otevření oddělení dokumenty