Mateřská škola DUHA

Provázíme děti
na cestě poznání ....

Aktuality


        

Zápis do Mateřské školy DUHA v Třebíči pro rok 2019/2020

Datum konání: 6. 5. 2019 - 7. 5. 2019

Pro školní rok 2019/2020 připravilo město Třebíč významnou novinku v zápisu do mateřských škol. Jedná se o zavedení webové aplikace pro podporu zápisů do mateřských škol zřizovaných městem Třebíč.

Informace o aplikaci jsou dostupné přes odkaz:

https://www.trebic.cz/webova-aplikace-usnadni-zapis-deti-do-materskych-skol/d-41142

 

Přes webovou aplikaci https://zapisms.trebic.cz si můžete vygenerovat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělání – budete zadávat číslo pojištěnce (dítěte). Vyplněnou žádost potvrzenou lékařem přinesete do mateřské školy DUHA v termínech
6. a 7. května 2019.

Budete - li potřebovat poradit, můžete se obrátit na Odbor školství a kultury na MěÚ Třebíč nebo na ředitelku školy (skolka.duha@volny.cz).


Autor: I. Procházková, ředitelka MŠ DUHA Publikováno 6. 4. 2019 12:32

Letní prázdniny 2019

Datum konání: 1. 7. 2019 - 30. 8. 2019

LETNÍ PRÁZDNINY 2019

1. – 4. 7. – VE VŠECH MŠ JE PROVOZ PŘERUŠEN

 

8. – 12. 7. – PROVOZ V MŠ OBRÁNCŮ MÍRU

15. – 19. 7. a 22. – 26. 7. – PROVOZ V MŠ U OBŮRKY

 

29. 7. - 2. 8. a 5. – 9. 8. PROVOZ V MŠ DUKOVANSKÁ

12. – 16. 8. a 19. – 23. 8. – PROVOZ V MŠ JAR. HAŠKA

 

26. – 30. 8. - VE VŠECH MŠ JE PROVOZ PŘERUŠEN

 

PROSÍME, ZVAŽTE PŘIHLÁŠENÍ DĚTÍ NA PRÁZDNINY, NEBOŤ V TÉTO DOBĚ ZAJIŠŤUJÍ MŠ JEN OMEZENÝ PROVOZ.

INFORMACE O PŘIHLÁŠENÍ NA JINÁ PRACOVIŠTĚ BUDOU VČAS ZVEŘEJNĚNA. NÁHRADNÍ MŠ ZATÍM NEKONTAKTUJTE. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

NÁHRADNÍ PROVOZ  „MATEŘSKÉ CENTRUM“ - TEL: 739 493 140;

CENTRUM „DaR“ – EVA ŽÁKOVÁ – 734 657 368;

NEBO V „MŠ NA HRADĚ“ TEL: 605 970 027.


Autor: ředitelka MŠ DUHA Publikováno 12. 3. 2019 16:42

školné na MŠ DUHA

Ředitelství MŠ DUHA Třebíč,

oznamuje rodičům dětí, které dochází do mateřské školy, že po kalkulaci provozního roku 2017 se školné

na rok 2018/2019 zvyšuje na částku:

  • 480 Kč - běžné třídy
  • 2250 Kč - třída pro děti mladší 3 let

Jana Hýžová, ředitelka MŠ

 


Publikováno 12. 7. 2018 13:56

Nový projekt na škole z ESIF OPVVV

Mateřská škola DUHA se nově zapojila do projektu s názvem - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi.

Národní vzdělávací institut pro další vzdělávání uzavřel smlouvu o spolupráci s naší mateřskou školou, jenž bude financován z Evropských sociálních fondů v rámci dotačního titulu Operační program - Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Jako jedna z mála mateřských škol splňujeme inkluzní podmínky a již více let vzděláváme děti s postižením společně s dětmi bez hendikepu. Spolupracující škola, tedy my, bude zajišťovat prostory a pedagogy pro pořádání vzdělávacích seminářů, kdy budeme prezentovat naši práci, jako příklad dobré praxe.  

Zapsala Jana Hýžová


Publikováno 16. 11. 2017 13:48

Projekt školy - UČÍME SE SPOLU

Mateřská škola DUHA Třebíč se v rámci projektu Učíme se spolu, stala, jako jedna ze  šesti škol v ČR, Centrem kolegiální podpory. Po dobu  čtyř let bude pořádat setkání pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost, kde téma vzdělávání bude podstatnou částí těchto setkání.

Témata, která by Vás mohla zajímat budou zveřejňována na webových stránkách centra, které k tomu vzniknou.

Vás, rodiče, kteří mají zájem o vzdělávání svých dětí nejen na mateřské škole, ale i na základní škole, budeme rádi zvát a budeme se těšit na Vaše pohledy. 


Publikováno 8. 2. 2017 14:13

projekt na škole z OPVVV - šablony

Mateřská škola DUHA Třebíč se zapojila v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání do projektů, které jsou financovány z evropských strukturálních a investičních fondů nazvané šablony.

Název projektu: Máme školního asistenta II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008666

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

  • z OP VVV v období - 2018 - 2020 bude nadále financován školní asistent a chůva
  • v průběhu roku 2018 až 2020 bude škola využívat finance ze šablon                      na financování vzdělávání pedagogů v profesní oblasti - matematická pregramotnost, rozvoj polytechnického vzdělávání a rozvoj ICT u pedagogů
  • část financí bude čerpána na modernizaci a vybavení pro školu a na učební pomůcky

Celková výše financí, která je schválena a bude škole k dispozici ve dvou letech je 953 640,- Kč

 

 


Publikováno 8. 2. 2017 14:02


 Informační tabule.

Provozní rozpočet MŠ DUHA v Třebíči - zjistíte po otevření oddělení dokumenty