Mateřská škola DUHA

Provázíme děti, na počátku
jejich cesty za poznáním ....

Aktuality


Informace pro rodiče předškoláků

Datum konání: 24. 3. 2020

Informace ke změně organizace zápisů do 1. ročníků základních škol v Třebíči

Z důvodu mimořádných opatření vlády ČR se mění organizace zápisů do 1. ročníků základních škol v Třebíči, který se měl uskutečnit ve dnech 3. – 4. dubna 2020.

Abychom eliminovali osobní přítomnost dětí a jejich zákonných zástupců ve škole, uskuteční se zápis do první třídy bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

V letošním roce zavedlo město Třebíč novinku v podobě elektronických přihlášek k zápisu dětí do ZŠ. Do 31. března 2020 je možné prostřednictvím online přihlášky registrovat dítě k zápisu do první třídy vybrané základní školy. Online přihlášky jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých základních škol a na webové stránce města Třebíče.

Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku ZŠ, která se na základě vyplnění online přihlášky vygeneruje, je třeba podepsat a spolu s kopií rodného listu dítěte doručit nejpozději do pátku 17.04.2020 jedním z následujících způsobů do vybrané základní školy:

 • poštou
 • nebo datovou schránkou či e-mailem s elektronickým podpisem (nelze akceptovat pouze prostý e-mail)
 • nebo v zalepené obálce vhodit do poštovní schránky vybrané základní školy

Náležitosti žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy jsou:

 • jméno a příjmení dítěte
 • datum narození dítěte
 • adresa trvalého pobytu dítěte
 • jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte
 • adresa trvalého pobytu zákonného zástupce dítěte
 • podpis zákonného zástupce, který žádost podává
 • doporučené doplňující údaje - kontakt na zákonného zástupce (telefonní číslo, e-mail, datová schránka)

V případě, že nebudou mít zákonní zástupci možnost si vygenerovanou žádost o zápis dítěte do 1. třídy vytisknout, mohou se obrátit telefonicky nebo e-mailem na ředitele vybrané základní školy, případně na pracovnice odboru školství a kultury MěÚ Třebíč.

Důvodem tohoto opatření je zamezení vyšší koncentrace a shromažďování osob v prostorách škol v průběhu zápisu.

Informace o změně organizace zápisu budou vhodným způsobem zveřejněny také na jednotlivých základních školách.


Autor: ředitelka MŠ DUHA Publikováno 24. 3. 2020 11:16

Informace pro rodiče

Datum konání: 20. 3. 2020

Prozatím zůstává omezený provoz mateřské školy
na pracovišti Dukovanská i Jar. Haška,
pro případné zájemce z modré třídy (pracoviště Kpt. Jaroše)
je možné umístění dítěte na pracovišti Jar. Haška.
Snažíme se o zajištění provozu pro rodiče, jež chodí
do zaměstnání.
I nadále platí doporučení zřizovatele - je dobré
zvážit přítomnost dítěte ve školce a v případě,
máte-li možnost si dítě ponechat doma, ať už z důvodu,
že máte ošetřování na staršího sourozence,
či čerpáte mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, abyste tak činili.

Ještě si dovolím předat informaci z MŠMT:

„Nošení roušky nebo jiného krytí úst a nosu (šála, šátek, atd.) je povinné i na pracovišti a týká se například i dětí v mateřské škole. Je vhodné, aby rodiče vybavili své dítě dostatečným množstvím roušek, šátků, látkových tunelů atd.“

 

Děkuji všem, kteří jsou nám nápomocni.


Autor: ředitelka MŠ DUHA Publikováno 20. 3. 2020 9:40

Důležité informace

Dle vyjádření zřizovatele zůstávají Mateřské školy i nadále v provozu.

 

Rodičům se doporučuje zvážit přítomnost dítěte ve škole v případě, že mají možnost ponechat dítě doma - např. z důvodu, že má staršího sourozence v základní škole nebo je rodič na mateřské či rodičovské dovolené.


Autor: ředitelka MŠ DUHA Publikováno 13. 3. 2020 12:07

Letní prázdniny 2020

Datum konání: 1. 7. 2020 - 31. 8. 2020

LETNÍ PRÁZDNINY 2020

1. – 3. 7. – VE VŠECH MŠ JE PROVOZ PŘERUŠEN

 7. 7. – 7. 8. 2020 – PROVOZ V MŠ DUHA

PRAVDĚPODOBNĚ PO CELOU DOBU NA PRACOVIŠTI JAROSLAVA HAŠKA
PRACOVIŠTĚ DUKOVANSKÁ BUDE MIMO PROVOZ
OPRAVA KUCHYNĚ – BUDE SE BUDOVAT VZDUCHOTECHNIKA.
ZATÍM NEZNÁME TERMÍN, MOŽNÁ DOJDE K DROBNÝM
ORGANIZAČNÍM ZMĚNÁM V RÁMCI NAŠICH PRACOVIŠŤ.

 10. – 21. 8. 2020 – PROVOZ V MŠ U OBŮRKY PRO PRACOVIŠTĚ JAROSLAVA HAŠKA

10. – 21. 8. 2020 – PROVOZ V MŠ OBRÁNCŮ MÍRU PRO PRACOVIŠTĚ DUKOVANSKÁ

 24. – 31. 8. - VE VŠECH MŠ JE PROVOZ PŘERUŠEN


Autor: ředitelka MŠ DUHA Publikováno 7. 2. 2020 14:29

Školné na MŠ DUHA

Datum konání: 28. 6. 2019

Ředitelství MŠ DUHA Třebíč,

oznamuje rodičům dětí, které dochází do mateřské školy, že po kalkulaci provozního roku 2018 se školné

na rok 2019/2020 zvyšuje na částku:

 • 500,- Kč

Ivana Procházková, ředitelka MŠ

 


Publikováno 28. 6. 2019 7:46

Nový projekt na škole z ESIF OPVVV

Mateřská škola DUHA se nově zapojila do projektu s názvem - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi.

Národní vzdělávací institut pro další vzdělávání uzavřel smlouvu o spolupráci s naší mateřskou školou, jenž bude financován z Evropských sociálních fondů v rámci dotačního titulu Operační program - Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Jako jedna z mála mateřských škol splňujeme inkluzní podmínky a již více let vzděláváme děti s postižením společně s dětmi bez hendikepu. Spolupracující škola, tedy my, bude zajišťovat prostory a pedagogy pro pořádání vzdělávacích seminářů, kdy budeme prezentovat naši práci, jako příklad dobré praxe.  

Zapsala Jana Hýžová


Publikováno 16. 11. 2017 13:48

Projekt školy - UČÍME SE SPOLU

Mateřská škola DUHA Třebíč se v rámci projektu Učíme se spolu, stala, jako jedna ze  šesti škol v ČR, Centrem kolegiální podpory. Po dobu  čtyř let bude pořádat setkání pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost, kde téma vzdělávání bude podstatnou částí těchto setkání.

Témata, která by Vás mohla zajímat budou zveřejňována na webových stránkách centra, které k tomu vzniknou.

Vás, rodiče, kteří mají zájem o vzdělávání svých dětí nejen na mateřské škole, ale i na základní škole, budeme rádi zvát a budeme se těšit na Vaše pohledy. 


Publikováno 8. 2. 2017 14:13

projekt na škole z OPVVV - šablony

Mateřská škola DUHA Třebíč se zapojila v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání do projektů, které jsou financovány z evropských strukturálních a investičních fondů nazvané šablony.

Název projektu: Máme školního asistenta II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008666

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

 • z OP VVV v období - 2018 - 2020 bude nadále financován školní asistent a chůva
 • v průběhu roku 2018 až 2020 bude škola využívat finance ze šablon                      na financování vzdělávání pedagogů v profesní oblasti - matematická pregramotnost, rozvoj polytechnického vzdělávání a rozvoj ICT u pedagogů
 • část financí bude čerpána na modernizaci a vybavení pro školu a na učební pomůcky

Celková výše financí, která je schválena a bude škole k dispozici ve dvou letech je 953 640,- Kč

 

 


Publikováno 8. 2. 2017 14:02


 Informační tabule.

Provozní rozpočet MŠ DUHA Třebíč - zjistíte po otevření oddělení dokumenty