Mateřská škola DUHA

Provázíme děti, na počátku
jejich cesty za poznáním ....

Aktuality


Zpřísněná protiepidemiologická opatření

Datum konání: 9. 9. 2020

Zpřísnění protiepidemiologických opatření

Dle nařízení ministra zdravotnictví jsou od čtvrtka 10. září povinné roušky ve všech vnitřních prostorách staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování; v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů.

Rodiče vstupující do budovy školky jsou povinni mít
zakrytá ústa a nos rouškou
či jinými ochrannými prostředky dýchacích cest
po celou dobu pobytu ve školce.

Nařízení se nevztahuje na:

 1. a) děti do dvou let věku,
 2. b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině, ......

 

V souvislosti s tímto nařízením:

 • Omezte počet osob doprovázejících a vyzvedávajících dítě na 1 rodinného příslušníka.
 • Nepřenášejte plyšáky z domu do školky. Pokud Vaše dítě potřebuje mazlíka
  na spaní, vyberte takového, který může zůstat ve školce po celou dobu platnosti zpřísněných opatření.
 • V celém areálu školky se zdržujte opravdu jen nezbytnou dobu.

Děkujeme za respektování těchto opatření.


Autor: ředitelka MŠ Publikováno 9. 9. 2020 17:03

Školní rok 2020/2021

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

PROVOZ ZAHÁJÍME 1. 9. 2020 VE VŠECH TŘÍDÁCH MŠ DUHA

NA J. HAŠKA JE OD 6.00 HOD. V PROVOZU ČERVENÁ TŘÍDA 

(ZELENÁ, BÍLÁ A DUHOVÁ OD 6.30 HOD; ŽLUTÁ OD 7.00 HOD.)

NA DUKOVANSKÉ JE OD 6.00 HOD. V PROVOZU ZELENÁ TŘÍDA

(ČERVENÁ, MODRÁ A ORANŽOVÁ OD 6.30 HOD; ŽLUTÁ OD 7.00 HOD.)

NA KPT. JAROŠE SE OTVÍRÁ V 6.30 HOD.

 

IFORMACE K PROVOZU MŠ.docx

 

TĚŠÍME SE NA VÁS :-) 


Autor: ředitelka MŠ Publikováno 31. 8. 2020 12:26

Letní prázdniny 2020

Datum konání: 1. 7. 2020 - 31. 8. 2020

LETNÍ PRÁZDNINY 2020

1. – 3. 7. – VE VŠECH MŠ JE PROVOZ PŘERUŠEN

 7. 7. – 7. 8. 2020 – PROVOZ V MŠ DUHA

PRAVDĚPODOBNĚ PO CELOU DOBU NA PRACOVIŠTI JAROSLAVA HAŠKA
PRACOVIŠTĚ DUKOVANSKÁ BUDE MIMO PROVOZ
OPRAVA KUCHYNĚ – BUDE SE BUDOVAT VZDUCHOTECHNIKA.
ZATÍM NEZNÁME TERMÍN, MOŽNÁ DOJDE K DROBNÝM
ORGANIZAČNÍM ZMĚNÁM V RÁMCI NAŠICH PRACOVIŠŤ.

 10. – 21. 8. 2020 – PROVOZ V MŠ U OBŮRKY PRO PRACOVIŠTĚ JAROSLAVA HAŠKA

10. – 21. 8. 2020 – PROVOZ V MŠ OBRÁNCŮ MÍRU PRO PRACOVIŠTĚ DUKOVANSKÁ

 24. – 31. 8. - VE VŠECH MŠ JE PROVOZ PŘERUŠEN


Autor: ředitelka MŠ DUHA Publikováno 7. 2. 2020 14:29

Školné na MŠ DUHA

Datum konání: 26. 6. 2020

Ředitelství MŠ DUHA Třebíč,

oznamuje rodičům dětí, které dochází do mateřské školy, že po kalkulaci provozního roku 2019 se školné

na rok 2020/2021 snižuje na částku:

 • 480,- Kč

Ivana Procházková, ředitelka MŠ

 


Publikováno 28. 6. 2019 7:46

Nový projekt na škole z ESIF OPVVV

Mateřská škola DUHA se nově zapojila do projektu s názvem - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi.

Národní vzdělávací institut pro další vzdělávání uzavřel smlouvu o spolupráci s naší mateřskou školou, jenž bude financován z Evropských sociálních fondů v rámci dotačního titulu Operační program - Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Jako jedna z mála mateřských škol splňujeme inkluzní podmínky a již více let vzděláváme děti s postižením společně s dětmi bez hendikepu. Spolupracující škola, tedy my, bude zajišťovat prostory a pedagogy pro pořádání vzdělávacích seminářů, kdy budeme prezentovat naši práci, jako příklad dobré praxe.  

Zapsala Jana Hýžová


Publikováno 16. 11. 2017 13:48

Projekt školy - UČÍME SE SPOLU

Mateřská škola DUHA Třebíč se v rámci projektu Učíme se spolu, stala, jako jedna ze  šesti škol v ČR, Centrem kolegiální podpory. Po dobu  čtyř let bude pořádat setkání pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost, kde téma vzdělávání bude podstatnou částí těchto setkání.

Témata, která by Vás mohla zajímat budou zveřejňována na webových stránkách centra, které k tomu vzniknou.

Vás, rodiče, kteří mají zájem o vzdělávání svých dětí nejen na mateřské škole, ale i na základní škole, budeme rádi zvát a budeme se těšit na Vaše pohledy. 


Publikováno 8. 2. 2017 14:13

projekt na škole z OPVVV - šablony

Datum konání: 1. 9. 2020

Mateřská škola DUHA Třebíč se zapojila v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání do projektů,
které jsou financovány z evropských strukturálních a investičních fondů nazvané šablony.

Název projektu: Šablony III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017001

Projekt je zaměřen na kvalitní podmínky pro inkluzivní, na zvýšení kvality
vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce
a na s
ociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí
do vzdělávání.

 • z OP VVV v období - 2020 - 2022 bude v MŠ financována chůva
 • v průběhu let 2020 až 2022 bude škola využívat finance ze šablon                         na financování projektových dnů a na sdílení zkušeností pedagogů
 • část financí bude čerpána na modernizaci a vybavení pro školu
  a na učební pomůcky

Celková výše financí, která je schválena a bude škole k dispozici ve dvou letech je 552 090,- Kč

 

 


Publikováno 8. 2. 2017 14:02


 Informační tabule.

Provozní rozpočet MŠ DUHA Třebíč - zjistíte po otevření oddělení dokumenty