Mateřská škola DUHA

Provázíme děti
na cestě poznání ....

Aktuality


Milí rodiče a přátelé školy,

blíží se závěr roku a tak nám dovolte, abychom Vám popřály svátky strávené v rodinném kruhu, aby každý pod stromečkem našel alespoň jedno splněné přání a do nového roku hlavně zdraví, štěstí a osobní spokojenost.

 

 

POHODOVÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ 2020.docx 

 

 

 

 

P.S. Pokud se chcete vánočně naladit přijďte si poslechnout naše malé zpěváčky.

VÁNOČNÍ KONCERT  Okáčku se uskuteční ve čtvrtek 12. 12. 2019 od 17.00 hodin v sále hotelu Atom

 

 

 

přerušení provozu MŠ

Datum konání: 23. 12. 2019 - 31. 12. 2019

PŘERUŠENÍ PROVOZU

VE DNECH 23. – 31. 12. 2019

BUDE MŠ UZAVŘENA

VE DNECH 2. A 3. 1. 2020

PROVOZ PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI NA PRACOVIŠTI JAR. HAŠKA


Autor: ředitelka MŠ DUHA Publikováno 9. 12. 2019 14:09

Pozvánka

Datum konání: 3. 12. 2019

VÁŽENÍ RODIČE A PŘÁTELÉ ŠKOLY!

ZVEME VÁS NA SETKÁNÍ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ U PŘÍLEŽITOSTI ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU.

NA DUKOVANSKÉ SE POTKÁME 28.11.2019 OD 17.00 HODIN A

NA JAROSLAVA HAŠKA PAK 3. 12. 2019 OD 17.00 HODIN.

Děti a zaměstnanci MŠ DUHA


Publikováno 26. 11. 2019 8:57

Školné na MŠ DUHA

Datum konání: 28. 6. 2019

Ředitelství MŠ DUHA Třebíč,

oznamuje rodičům dětí, které dochází do mateřské školy, že po kalkulaci provozního roku 2018 se školné

na rok 2019/2020 zvyšuje na částku:

  • 500,- Kč - běžné třídy
  • 2250,- Kč - třída pro děti mladší 3 let

Ivana Procházková, ředitelka MŠ

 


Publikováno 28. 6. 2019 7:46

Nový projekt na škole z ESIF OPVVV

Mateřská škola DUHA se nově zapojila do projektu s názvem - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi.

Národní vzdělávací institut pro další vzdělávání uzavřel smlouvu o spolupráci s naší mateřskou školou, jenž bude financován z Evropských sociálních fondů v rámci dotačního titulu Operační program - Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Jako jedna z mála mateřských škol splňujeme inkluzní podmínky a již více let vzděláváme děti s postižením společně s dětmi bez hendikepu. Spolupracující škola, tedy my, bude zajišťovat prostory a pedagogy pro pořádání vzdělávacích seminářů, kdy budeme prezentovat naši práci, jako příklad dobré praxe.  

Zapsala Jana Hýžová


Publikováno 16. 11. 2017 13:48

Projekt školy - UČÍME SE SPOLU

Mateřská škola DUHA Třebíč se v rámci projektu Učíme se spolu, stala, jako jedna ze  šesti škol v ČR, Centrem kolegiální podpory. Po dobu  čtyř let bude pořádat setkání pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost, kde téma vzdělávání bude podstatnou částí těchto setkání.

Témata, která by Vás mohla zajímat budou zveřejňována na webových stránkách centra, které k tomu vzniknou.

Vás, rodiče, kteří mají zájem o vzdělávání svých dětí nejen na mateřské škole, ale i na základní škole, budeme rádi zvát a budeme se těšit na Vaše pohledy. 


Publikováno 8. 2. 2017 14:13

projekt na škole z OPVVV - šablony

Mateřská škola DUHA Třebíč se zapojila v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání do projektů, které jsou financovány z evropských strukturálních a investičních fondů nazvané šablony.

Název projektu: Máme školního asistenta II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008666

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

  • z OP VVV v období - 2018 - 2020 bude nadále financován školní asistent a chůva
  • v průběhu roku 2018 až 2020 bude škola využívat finance ze šablon                      na financování vzdělávání pedagogů v profesní oblasti - matematická pregramotnost, rozvoj polytechnického vzdělávání a rozvoj ICT u pedagogů
  • část financí bude čerpána na modernizaci a vybavení pro školu a na učební pomůcky

Celková výše financí, která je schválena a bude škole k dispozici ve dvou letech je 953 640,- Kč

 

 


Publikováno 8. 2. 2017 14:02


 Informační tabule.

Provozní rozpočet MŠ DUHA Třebíč - zjistíte po otevření oddělení dokumenty