Mateřská škola DUHA

Provázíme děti
na cestě poznání ....

Aktuality


 

 

 

 

Pozvání na setkání s odborníkem

Datum konání: 25. 9. 2019

VÁŽENÍ RODIČE!

Přijměte pozvání na setkání s Mgr. LENKOU BÍNOVOU.

Dne 25. září se v rámci CKP máte možnost setkat s touto uznávanou speciální pedagožkou.

Téma přednášky: VÝVOJ ŘEČI U DÍTĚTE, JAK PŘEDCHÁZET LOGOPEDICKÝM VADÁM.

Přednáška se uskuteční ve školícím centru MŠ Dukovanská od 16. 00 hodin.

Zájem hlaste učitelkám na třídě, případně na telefon 739 310 164


Autor: ředitelka MŠ DUHA Publikováno 12. 9. 2019 15:49

Pozvánka na schůzku rodičů

Datum konání: 16. 9. 2019 - 17. 9. 2019

Vážení rodiče,

zveme Vás na plenární schůzi rodičů do MŠ DUHA v Třebíči

 • na pracoviště Jar. Haška v pondělí 16.9.2019 v 17,00hod – červená třída
 • na pracovišti Dukovanská v úterý 17. 9. 2019 v 17,00hod – červená třída
  Program:
  • Představení pedagogického sboru rodičům
  • Organizace školního roku
  • Platby stravného, školného – změny na školní rok 2019/2020
  • Vnitřní řád MŠ DUHA – seznámení s dokumentem
  • Přehled čerpání fondu rodičů, schválení příspěvků na rok 2019/202
  • Spolupráce s rodiči – na akcích školy
  • Různé, dotazy
  • Třídní schůzky - schůzky ve třídách s učitelkami jsou důležité!!! 

Velký počet rodičů a důležitost informací, které Vám potřebujeme sdělit, nás nutí k žádosti – zabezpečte si prosím hlídání Vašich dětí, nevoďte je s sebou.

 


Publikováno 12. 9. 2019 15:34

Školné na MŠ DUHA

Datum konání: 28. 6. 2019

Ředitelství MŠ DUHA Třebíč,

oznamuje rodičům dětí, které dochází do mateřské školy, že po kalkulaci provozního roku 2018 se školné

na rok 2019/2020 zvyšuje na částku:

 • 500,- Kč - běžné třídy
 • 2250,- Kč - třída pro děti mladší 3 let

Ivana Procházková, ředitelka MŠ

 


Publikováno 28. 6. 2019 7:46

Nový projekt na škole z ESIF OPVVV

Mateřská škola DUHA se nově zapojila do projektu s názvem - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi.

Národní vzdělávací institut pro další vzdělávání uzavřel smlouvu o spolupráci s naší mateřskou školou, jenž bude financován z Evropských sociálních fondů v rámci dotačního titulu Operační program - Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Jako jedna z mála mateřských škol splňujeme inkluzní podmínky a již více let vzděláváme děti s postižením společně s dětmi bez hendikepu. Spolupracující škola, tedy my, bude zajišťovat prostory a pedagogy pro pořádání vzdělávacích seminářů, kdy budeme prezentovat naši práci, jako příklad dobré praxe.  

Zapsala Jana Hýžová


Publikováno 16. 11. 2017 13:48

Projekt školy - UČÍME SE SPOLU

Mateřská škola DUHA Třebíč se v rámci projektu Učíme se spolu, stala, jako jedna ze  šesti škol v ČR, Centrem kolegiální podpory. Po dobu  čtyř let bude pořádat setkání pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost, kde téma vzdělávání bude podstatnou částí těchto setkání.

Témata, která by Vás mohla zajímat budou zveřejňována na webových stránkách centra, které k tomu vzniknou.

Vás, rodiče, kteří mají zájem o vzdělávání svých dětí nejen na mateřské škole, ale i na základní škole, budeme rádi zvát a budeme se těšit na Vaše pohledy. 


Publikováno 8. 2. 2017 14:13

projekt na škole z OPVVV - šablony

Mateřská škola DUHA Třebíč se zapojila v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání do projektů, které jsou financovány z evropských strukturálních a investičních fondů nazvané šablony.

Název projektu: Máme školního asistenta II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008666

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

 • z OP VVV v období - 2018 - 2020 bude nadále financován školní asistent a chůva
 • v průběhu roku 2018 až 2020 bude škola využívat finance ze šablon                      na financování vzdělávání pedagogů v profesní oblasti - matematická pregramotnost, rozvoj polytechnického vzdělávání a rozvoj ICT u pedagogů
 • část financí bude čerpána na modernizaci a vybavení pro školu a na učební pomůcky

Celková výše financí, která je schválena a bude škole k dispozici ve dvou letech je 953 640,- Kč

 

 


Publikováno 8. 2. 2017 14:02


 Informační tabule.

Provozní rozpočet MŠ DUHA v Třebíči - zjistíte po otevření oddělení dokumenty