Mateřská škola DUHA

Provázíme děti, na počátku
jejich cesty za poznáním ....

Aktuality


Novější 1

ŠKOLNÉ NA ROK 2021/2022

Datum konání: 1. 9. 2021 - 31. 8. 2022

Ředitelství MŠ DUHA Třebíč,

oznamuje rodičům dětí, které dochází do mateřské školy,
že po kalkulaci provozního roku 2020

bude školné na rok 2021/2022:

 • 490,- Kč

Ivana Procházková, ředitelka MŠ


Autor: ředitelka MŠ Publikováno 11. 6. 2021 11:40

provoz školky od 10.5.2021

Datum konání: 10. 5. 2021

 

KRÁSNÝ DEN VŠEM!

 

Od 10. 5. 2021 obnovuje MŠ DUHA Třebíč provoz v plném rozsahu.

 • DĚTI SE NETESTUJÍ
 • DĚTI NENOSÍ ROUŠKY
 • RESPIRÁTOR NADÁLE POUŽÍVAJÍ VE ŠKOLCE VŠICHNI DOSPĚLÁCI 
  (VČETNĚ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE)
 • DBÁME NA ZVÝŠENOU HYGIENU, NEZAPOMENEME ANI NA DEZINFEKCI RUKOU

Dále prosíme rodiče, aby časově respektovali provoz své třídy s ohledem na to, aby se děti z různých tříd
potkávaly co nejméně. Tzn. abychom na minimum omezili společný provoz
ve scházecí a rozcházecí třídě.
Případnou individuální časovou potřebu konzultujte s paní učitelkami na třídách,
budeme se snažit provozní dobu třídy přizpůsobit. 

 

Děkujeme za spolupráci,

Ivana Procházková

 

 


Autor: ředitelka MŠ Publikováno 7. 5. 2021 8:04

Provoz školy od pondělí 12.4.2021

Datum konání: 12. 4. 2021

Od pondělí 12. 4. 2021 umožňuje mimořádné opatření MZd
osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole:

 • Dětem, pro které je povinné předškolní vzdělávání
 • Dětem mateřské školy a třídy zřízené podle 16, odst. 9 školského zákona
 • Dětem ve věku 2–5 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí,
  musí při nástupu doložit potvrzení zaměstnavatele

vybrané profese – Vybrané profese.docx

potvrzení zaměstnavatele – možno použít tento vzor 

POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE PRO ZÁKONÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE.docx

Prosíme, sdělte obratem třídním učitelkám, zda Vaše dítě nastoupí do MŠ
– musíme vytvořit neměnné skupiny po 15 dětech.

Bezpečné prezenční vzdělávání je podmíněno pravidelným testováním jak dětí,
tak zaměstnanců školy.

Testovat se bude 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek, bezprostředně po příchodu do školy.
Testování na školách je jen pro bezpříznakové děti.
Pokud se dítě necítí dobře či má příznaky onemocnění COVID-19,
musí zůstat doma a vy musíte kontaktovat lékaře Vašeho dítěte.

Testovat se bude tzv. samoodběrem, pomocí neinvazivních testů – o způsobu testování se více dozvíte ve videu https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=16s

Testování bude probíhat s dopomocí zákonných zástupců či jiných osob,
které musí mít pověření zákonného zástupce (musíte škole doložit)
a musí s asistencí souhlasit.
A zároveň za asistence určeného pracovníka školy.
Počítejte tak prosím, s časovou rezervou cca 20 min.

Důsledkem neúčasti na testování je nemožnost účastnit se na prezenčním vzdělávání.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek PCR testu
nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší 48 hodin)
a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.
Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly
a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem.
Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou,
zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Testování neznamená 100 % ochranu, i nadále je nutné dodržovat režimová opatření.

Do školy nemohou vstoupit zaměstnanci, zákonní zástupci ani děti s příznaky infekčního onemocnění
– zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem).

Každá osoba při vstupu do budovy školy je povinna zakrýt dýchací cesty takovým ochranným prostředkem,
který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Před testováním je třeba použít dezinfekci.

Děti si ruce vydezinfikují po vstupu do umývárny.

Prosíme, ponechte v poličce dítěte v šatně 1 roušku v igelitovém sáčku.

Zaktualizujte si v dané třídě své telefonické kontakty.

Provoz školky bude v běžných třídách od 6.00 do 16.00 hodin, prosíme o respektování této doby.

Provoz bílé třídy je od 6.30 do 15.30 hodin.


Autor: ředitelka MŠ Publikováno 9. 4. 2021 14:29

Dubnová úplata za vzdělávání

Datum konání: 1. 4. 2021 - 30. 4. 2021

Změna dubnové platby

V dubnu nebudeme vybírat úplatu za vzdělávání.

 

Pozor změna v ceně stravného

Od 1. 4. 2021 se v MŠ zvyšuje cena stravného.

 • strávníci do 6 let nově zaplatí 40,- Kč za celodenní stravu
 • strávníci ve věku 6 - 7 let nově zaplatí 43,- Kč za celodenní stravu

STRAVOVÁNÍ.docx


Autor: ředitelka MŠ Publikováno 1. 4. 2021 7:25

Zápis do mateřské školy

Datum konání: 1. 4. 2021 - 16. 6. 2021

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DUHA TŘEBÍČ

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude zápis probíhat distanční formou -
bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Vzhledem k stále se měnící situaci, sledujte případné změny.

MŠ DUHA Třebíč, příspěvková organizace, má 3 pracoviště:

 • Haška 835/31– 3 běžné třídy, 1 třída se zvýšenou péčí o rozvoj komunikačních dovedností,
  1 třída pro děti mladší tří let
 • Dukovanská 973/6 – 5 běžných tříd
 • Jaroše 1020/31 – 1 běžná třída

Zápis se uskuteční na ředitelství MŠ DUHA Třebíč, Jaroslava Haška 835/31

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ PRO TY, KTEŘÍ SI JE NEVYGENEROVALI
                                                                   – kdykoli po předchozí telefonické domluvě - 568 826 301

 • s sebou kartičku zdravotní pojišťovny
 • Sběr žádostí 5. - 16. 5. 2021

ŽÁDOST potvrzenou pediatrem a kopii rodného listu dítěte doručíte do MŠ:

 • emailem s elektronickým podpisem
 • poštou, nebo osobním doručením do schránky na pracoviště
  MŠ DUHA Třebíč, Jar. Haška 835/31 (platí pro všechna 3 pracoviště MŠ DUHA)
 • datovou schránkou: fubgah5
 • v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole po telefonické
  domluvě na tel. čísle 568 826 301

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného
elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit
jedním z výše uvedených způsobů. 

V případě, že podáváte žádost do třídy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona (třída pro rozvoj
komunikačních dovedností), je nutné v kopii doložit doporučení školského poradenského zařízení
(PPP, SPC) nebo alespoň doporučení odborného lékaře (foniatr, logoped).

Na pracovišti Jaroslava Haška přijímáme do DUHOVÉ TŘÍDY děti mladší tří let věku.

 Kritéria pro přijímání dětí do MŠ jsou zveřejněna na webových stránkách školy v sekci Dokumenty.

 • Vyhodnocování žádostí do 30 dnů od zahájení řízení
 • Zveřejnění výsledků zápisu – seznam registračních čísel dětí bude zveřejněn ve vitríně
  na budově školy a webu MŠ
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte – bude předáno zákonnému zástupci po telefonické
  nebo e-mailové výzvě

O přijetí dítěte do MŠ nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

Informace o naší škole najdete na www.msduha.cz nebo  https://www.facebook.com/msduha.trebic

TĚŠÍME SE NA VÁS :-)


Autor: ředitelka MŠ Publikováno 31. 3. 2021 7:17

Březnová úplata za vzdělávání

Datum konání: 1. 3. 2021 - 31. 3. 2021

ZMĚNA BŘEZNOVÉ PLATBY

Březnová úplata za vzdělání v MŠ – školné, bude ponížena o částku 312,- Kč,

což odpovídá 15 dnům uzavření provozu MŠ z důvodu nařízení vlády ČR ze dne 26.2.2021.

Platba za měsíc březen bude tedy 168,- Kč.


Autor: ředitelka MŠ Publikováno 2. 3. 2021 16:39

Letní prázdniny 2021

Datum konání: 11. 2. 2021 - 31. 8. 2021

LETNÍ PRÁZDNINY 2021

1. 7. – 2. 7. – VE VŠECH MŠ PROVOZ PŘERUŠEN

7. 7. – 23. 7. – PROVOZ V MŠ – U OBŮRKY pro pracoviště J. Haška

                                                                         - OBRÁNCŮ MÍRU pro pracoviště Dukovanská

26. 7.– 6. 8. – PROVOZ V MŠ DUHA - pracoviště J. HAŠKA

9. 8.– 20. 8. – PROVOZ V MŠ DUHA - pracoviště DUKOVANSKÁ

23. 8. – 31. 8. - VE VŠECH MŠ PROVOZ PŘERUŠEN


Autor: ředitelka MŠ Publikováno 12. 2. 2021 13:37

Provoz mateřských škol od 11.1. - 22.1.2021

Provoz mateřských škol 11.1. - 22.1.2021.docx


Autor: ředitelka MŠ Publikováno 12. 1. 2021 11:04

Krásné vánoce

Krásné Vánoce.pdf


Autor: ředitelka MŠ Publikováno 21. 12. 2020 15:23

Vánoční prázdniny

Datum konání: 23. 12. 2020 - 3. 1. 2021

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

DNE 23. 12. 2020 BUDE PROVOZ V ČERVENÉ TŘÍDĚ

NA JAR. HAŠKA PRO DĚTI ZE VŠECH PRACOVIŠŤ.

28. 12. – 31. 12. 2020

JE PROVOZ MŠ DUHA PŘERUŠEN.

PROVOZ BUDE OBNOVEN V PONDĚLÍ 4. 1. 2021

 


Autor: ředitelka MŠ Publikováno 17. 12. 2020 15:57

Novější 1

 Informační tabule.

Provozní rozpočet MŠ DUHA Třebíč - zjistíte po otevření oddělení dokumenty