Mateřská škola DUHA

Provázíme děti, na počátku
jejich cesty za poznáním ....

MŠ Dukovanská

zelená třída

žlutá třída

červená třída

oranžová třída

modrá třída

Obsazení tříd - školní rok 2020/2021

Druh třídy

Počet přijatých dětí

Počet volných míst

zelená - Dukov.

19 + 1 integrace

1

žlutá - Dukov.

24

0

červená - Dukov.

23

1

oranžová - Dukov.

24

0

modrá - Dukov.

17 + 1 integrace

1

Z důvodu přijetí vyššího počtu dětí mladších tří let do běžných tříd, zažádala
ředitelka školy
o výjimku z počtu dětí.