Mateřská škola DUHA

Provázíme děti
na cestě poznání ....

MŠ Dukovanská

zelená třída

žlutá třída

červená třída

oranžová třída

modrá třída

Obsazení tříd - školní rok 2018/2019

Druh třídy

Kapacita

Počet volných míst

zelená - Dukov.

27

0

žlutá - Dukov.

27

0

červená - Dukov.

15

0

oranžová - Dukov.

25 + chůva

0

modrá - Dukov.

23 + 1 integrace

0

Všechny běžné třídy jsou kapacitně naplněny - dle vyhlášky se zaplňují třídy do 24 dětí.

Z důvodu přijetí vyššího počtu dětí do běžných tříd, zažádala ředitelka školy o výjimku z počtu dětí.

Červená třída má dopolední provoz, odpoledne jsou děti v ostatních třídách.