Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace - školy

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola DUHA Třebíč

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
Vnitřní Město
674 01 Třebíč 1


Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • MŠ, Jídelna

Organizační struktura 
Kontakty 

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  MŠ DUHA
  Jar. Haška 835/31 
  674 01  Třebíč 

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  MŠ DUHA
  Jar. Haška 835/31 
  674 01  Třebíč 

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 16:00 hod (preferujeme vždy po telefonické domluvě)

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon:  +420 568 826 301
  +420 739 310 164

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.msduha.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  MŠ DUHA
  Jar. Haška 835/31 
  674 01  Třebíč 

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  reditelka@msduha.cz

 • 4.8 Datová schránka

  fubgah5

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 6091405309/0800

6. IČO

70283311

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: reditelka@msduha.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): fubgah5

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou:  Mateřská škola DUHA, Jar. Haška 835/31, 674 01  Třebíč

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Sazebník ke stažení

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřskou školou DUHA Třebíč poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.