Mateřská škola DUHA

Jsme zde, abychom umožnili
dětem vzdělanostní základ.

Otevíráme cestu k celoživotnímu
rozvoji, učení a společenskému uplatnění.

MŠ Jar. Haška

červená třída

zelená třída

modrá třída

žlutá třída

bílá třída

duhová třída

Obsazení tříd - školní rok 2017/2018

Druh třídy

Kapacita

Počet volných míst

červená - Jaroše

24 + integrace

0

zelená - Jaroše

24 + integrace

0

modrá - Jaroše / ZŠ

27

0

žlutá - Jaroše

26

0

logo - bílá - Jaroše

12 + integrace

0

duhová třída - Jaroše / mladší

20

Všechny běžné třídy jsou kapacitně naplněny - dle vyhlášky se zaplňují třídy do 24 dětí.

Z důvodu přijetí vyššího počtu dětí do běžných tříd, zažádala ředitelka školy o výjimku z počtu dětí