Mateřská škola DUHA

Provázíme děti, na počátku
jejich cesty za poznáním ....

MŠ Jar. Haška

červená třída

zelená třída

modrá třída

žlutá třída

bílá třída

duhová třída

Obsazení tříd - školní rok 2019/2020

Druh třídy

Kapacita

Počet volných míst

červená - J. Haška

21 +1 integrace

0

zelená - J. Haška

24

0

modrá - Jaroše / ZŠ

26

0

žlutá - J. Haška

26

0

logo - bílá - J. Haška

10 + 1 integrace

0

duhová třída - J. Haška / mladší

15

Všechny běžné třídy jsou kapacitně naplněny - dle vyhlášky se zaplňují třídy do 24 dětí.

Z důvodu přijetí vyššího počtu dětí do běžných tříd, zažádala ředitelka školy o výjimku z počtu dětí