Mateřská škola DUHA

Provázíme děti
na cestě poznání ....

MŠ Jar. Haška

červená třída

zelená třída

modrá třída

žlutá třída

bílá třída

duhová třída

Obsazení tříd - školní rok 2018/2019

Druh třídy

Kapacita

Počet volných míst

červená - J. Haška

22 +2 integrace

0

zelená - J. Haška

23 +1 integrace

0

modrá - Jaroše / ZŠ

27

0

žlutá - J. Haška

26

0

logo - bílá - J. Haška

13 + 1 integrace

0

duhová třída - J. Haška / mladší

18

Všechny běžné třídy jsou kapacitně naplněny - dle vyhlášky se zaplňují třídy do 24 dětí.

Z důvodu přijetí vyššího počtu dětí do běžných tříd, zažádala ředitelka školy o výjimku z počtu dětí