Mateřská škola DUHA

Provázíme děti, na počátku
jejich cesty za poznáním ....

MŠ Jar. Haška

červená třída

zelená třída

modrá třída

žlutá třída

bílá třída

duhová třída

Obsazení tříd - školní rok 2020/2021

Druh třídy

Kapacita

Počet volných míst

červená - J. Haška

22 +1 integrace

0

zelená - J. Haška

24

0

modrá - Jaroše / ZŠ

24

0

žlutá - J. Haška

25

0

logo - bílá - J. Haška

11

0

duhová třída - J. Haška / děti mladší 3 let

18

Všechny běžné třídy jsou kapacitně naplněny - dle vyhlášky se zaplňují do 24 dětí.

Z důvodu přijetí vyššího počtu dětí mladších 3 let do běžných tříd, zažádala ředitelka školy
o výjimku z počtu dětí