Drobečková navigace

Úvod > O nás > Aktuality > projekt na škole z OPVVV - šablony

projekt na škole z OPVVV - šablonyDatum konání:
1.9.2020

Mateřská škola DUHA Třebíč se zapojila v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání do projektů,
které jsou financovány z evropských strukturálních a investičních fondů nazvané šablony.

Název projektu: Šablony III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017001

Projekt je zaměřen na kvalitní podmínky pro inkluzivní, na zvýšení kvality
vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce
a na s
ociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí
do vzdělávání.

  • z OP VVV v období - 2020 - 2022 bude v MŠ financována chůva
  • v průběhu let 2020 až 2022 bude škola využívat finance ze šablon                         na financování projektových dnů a na sdílení zkušeností pedagogů
  • část financí bude čerpána na modernizaci a vybavení pro školu
    a na učební pomůcky

Celková výše financí, která je schválena a bude škole k dispozici ve dvou letech je 552 090,- Kč