Mateřská škola DUHA

Provázíme děti, na počátku
jejich cesty za poznáním ....

Zápis do mateřské školyDatum konání:
1.4.2021
Datum ukončení:
16.6.2021

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DUHA TŘEBÍČ

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude zápis probíhat distanční formou -
bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Vzhledem k stále se měnící situaci, sledujte případné změny.

MŠ DUHA Třebíč, příspěvková organizace, má 3 pracoviště:

 • Haška 835/31– 3 běžné třídy, 1 třída se zvýšenou péčí o rozvoj komunikačních dovedností,
  1 třída pro děti mladší tří let
 • Dukovanská 973/6 – 5 běžných tříd
 • Jaroše 1020/31 – 1 běžná třída

Zápis se uskuteční na ředitelství MŠ DUHA Třebíč, Jaroslava Haška 835/31

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ PRO TY, KTEŘÍ SI JE NEVYGENEROVALI
                                                                   – kdykoli po předchozí telefonické domluvě - 568 826 301

 • s sebou kartičku zdravotní pojišťovny
 • Sběr žádostí 5. - 16. 5. 2021

ŽÁDOST potvrzenou pediatrem a kopii rodného listu dítěte doručíte do MŠ:

 • emailem s elektronickým podpisem
 • poštou, nebo osobním doručením do schránky na pracoviště
  MŠ DUHA Třebíč, Jar. Haška 835/31 (platí pro všechna 3 pracoviště MŠ DUHA)
 • datovou schránkou: fubgah5
 • v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole po telefonické
  domluvě na tel. čísle 568 826 301

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného
elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit
jedním z výše uvedených způsobů. 

V případě, že podáváte žádost do třídy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona (třída pro rozvoj
komunikačních dovedností), je nutné v kopii doložit doporučení školského poradenského zařízení
(PPP, SPC) nebo alespoň doporučení odborného lékaře (foniatr, logoped).

Na pracovišti Jaroslava Haška přijímáme do DUHOVÉ TŘÍDY děti mladší tří let věku.

 Kritéria pro přijímání dětí do MŠ jsou zveřejněna na webových stránkách školy v sekci Dokumenty.

 • Vyhodnocování žádostí do 30 dnů od zahájení řízení
 • Zveřejnění výsledků zápisu – seznam registračních čísel dětí bude zveřejněn ve vitríně
  na budově školy a webu MŠ
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte – bude předáno zákonnému zástupci po telefonické
  nebo e-mailové výzvě

O přijetí dítěte do MŠ nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

Informace o naší škole najdete na www.msduha.cz nebo  https://www.facebook.com/msduha.trebic

TĚŠÍME SE NA VÁS :-)